• Dansk
 • English

term.subject="daginstitutioner"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48145426|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  Indhold: Forbedringsprocesser ; Hvad er implementeringskvalitet? ; Kernekomponenter, implementeringsdrivere og vigtige trin i implementeringsprocessen ; Ledelse ; Eksempler på arbejdsformer ; Afsluttende kommentarer
  Original titel: 
  Implementering av endringsprosesser i barnehagen
  ISBN nr.: 
  9788771608076
  Omfang: 
  70 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48145426|980|a
 2. Opsporing og underretning i dagtilbud

  • Bog
  : Opsporing og underretning i dagtilbud
  38.5 OPS

  Opsporing og underretning i dagtilbud

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Beskrivelse af hvordan pædagoger kan være med til at opspore børn, der ikke er i god trivsel i daginstitutionerne og af den efterfølgende underretning og indsats over for disse børn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559944|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Villumsen, Kirsten Elisa Petersen
  Note: 
  Indhold: Rammerne om daginstitutionens opsporing og underretning (Kirsten Elisa Petersen: Pædagogers arbejde med tidlige indsatser, opsporing og underretning i dagtilbud. Krishna Husted Vijayarankan: Juridiske rammer - underretningspligten. Mia Glendøs: Psykologiske rammer - transparent tværfagligt samarbejde. Lene Mosegaard Søbjerg: Socialfaglige rammer - hvor lander underretningen?). Børn og forældre, som skaber bekymring i dagtilbud (Lars Ladefoged: Multiple metoder til opsporing - et relationelt perspektiv på udsathed. Louise Svendsen: Børn i krise. Kitt Ivarsen: Børn udsat for overgreb - når mistanken opstår. Mette Blauenfeldt: Traumatiserede børn med flygtningebaggrund og deres forældre). Praksisfeltet : hvad pædagogen selv kan gøre og samarbejdet med andre (Anne Marie Villumsen: Opsporingsarbejde i dagtilbud - risikovurdering og analysearbejde med forældrene som aktive deltagere. Anette Boye Koch: Børnesensitive perspektiver - voksnes "adgang" til børns oplevelser. Sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud - at åbne døre til børn i udsatte positioner / Charlotte Munch Nielsen og Susanne Uggerly. Forældre som værdige samarbejdspartnere / Kamilla Shanti Melgaard og Susanne Elling)
  ISBN nr.: 
  9788741276809
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559944|980|a
 3. Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner

  • Bog
  37.11 HOL

  Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48730558|980|.
  Note: 
  Indhold: Den sproglige evalueringsbølge ; Transformationsprocesser i den sproglige evalueringskultur i daginstitutioner og skoler ; Konstruktionen af evalueringen ; Konstruktionen af sproglig dygtighed i daginstitutioner ; Konstruktionen af sproglig dygtighed i skolen ; Den sproglige evalueringsbølge - konklusion og diskussion
  ISBN nr.: 
  9788759335123
  Omfang: 
  151 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48730558|980|a
 4. Parate børn : forestillinger og praksis i mødet mellem familie og daginstitution

  • Bog
  37.21 PAR

  Parate børn : forestillinger og praksis i mødet mellem familie og daginstitution

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47900131|980|.
  Note: 
  Indhold: At gøre børn parate til dagen, skolen og livet : arbejdet med det sociale og det faglige i daginstitutionen ; Tid, tilpasning og konflikt : pædagogers møde med forældre / Dil Bach, Bjørg Kjær & Karen Ida Dannesboe. Det ikke-parate barn : når risiko-, optimerings- og diagnosetænkning mødes / Bjørg Kjær ... et al. Når lokale vidensformer møder færdige kortlægningsprogrammer / Niels Kryger, Allan Westerling & Bjørg Kjær. Familiepraksis og forældreperspektiver / Allan Westerling ... et al. Tomas Ellegaard: "Det er vi sikre på nok skal komme" : forandringer i, hvordan forældre synes børnehavebørn skal være parate fra år 2000 til i dag. Dil Bach: Skolestart i Singapore : parathed gennem målorienteret lyst og accelereret vækst. Parate børn i mødet mellem pædagoger og forældre / Dil Bach ... et al.
  ISBN nr.: 
  9788772161365
  Omfang: 
  253 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47900131|980|a
 5. Flygtningebørn i danske daginstitutioner : pædagogiske dilemmaer og balancegange

  • Bog
  37.21 FLY

  Flygtningebørn i danske daginstitutioner : pædagogiske dilemmaer og balancegange

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48145345|980|.
  Bidrag af: 
  Annelise Arent, Susanne Bregnbæk, Nanna Jordt Jørgensen et al.
  Note: 
  Indhold: Susanne Bregnbæk: Børn i asylsystemet : etiske dilemmaer. Pædagogisk usikkerhed : balancegang mellem struktur og fleksibilitet / af Hanne Ellegaard og Nanna Jordt Jørgensen. Du skal tale dansk! : flygtningebørns sprogtilegnelse og kommunikation / af Asger Martiny-Bruun og Susanne Bregnbæk. Flygtningebørns leg som pædagogisk udfordring : tilpasning og handlekraft / af Asger Martiny-Bruun og Nanna Jordt Jørgensen. Mødet med systemet : tillid og mistillid i forældresamarbejdet / af Annelise Arent og Susanne Bregnbæk. Nærhed og distance i relationen mellem pædagog og familier med flygtningebaggrund / af Nanna Jordt Jørgensen og Susanne Bregnbæk. Nanna Jordt Jørgensen: Pædagogik i et politisk felt : inklusion eller eksklusion
  ISBN nr.: 
  9788771607550
  Omfang: 
  106 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48145345|980|a
 6. Det ved vi om små børns hjerneudvikling

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47883911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771606874
  Omfang: 
  55 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47883911|980|a
 7. Mellemledelse i skole og dagtilbud

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780721|980|.
  Bidrag af: 
  Gitte Miller Balslev, Karsten Mellon et al.
  Note: 
  Indhold: Karsten Mellon: Indledning - mellemledelse i dagtilbud og folkeskolen ; Spørgsmål om og til mellemledere. Helle Bruun Madsen: Mellemlederen i en disruptiv tid. Mette Lund Kristensen: Udfordringer i mellemledelse. Gitte Miller Balslev: Mellemledelse fremover : kultur for kvalitetsudvikling i folkeskole og i dagtilbud. Annette Klausen Bengtsson: Mellemledelse : gode råd til mellemledere i folkeskolen og dagtilbud. Poula Helth: Æstetisk lederskab for skoleledere. Mai-Britt Herløv Petersen: Ledelse af professionelle læringsfællesskaber. Pas din hverdag / af Sverri Hammer og James Høpner. Leif Moos: Ledere mellem ledere : mellemledere i en folkeskole i forandring
  ISBN nr.: 
  9788771608847
  Omfang: 
  145 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47780721|980|a
 8. Sommerfuglens forunderlige verden

  • Bog
  Rikke Laustsen, Lenette Schunck: Sommerfuglens forunderlige verden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219357|980|.
  Bidrag af: 
  Krible Krable projekt
  ISBN nr.: 
  9788797210208
  Omfang: 
  50 sider
  Udgiver: 
  Krible Krable - Naturvejlederforeningen
  Målgruppe: 
  folkeskoleniveau, fagligt niveau, alment niveau, børnematerialer
  Haves:: 
  870970-basis:48219357|980|a
 9. Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger : analyse og tolkning av praksisfortellinger

  • Bog

  Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger : analyse og tolkning av praksisfortellinger

  2020
  2. udgave
  Forlagets beskrivelse: Praksisfortellingene som presenteres i denne boken, er hentet fra det myldrende livet blant de yngste barna i barnehagen. I dette frodige, livlige fellesskapet finnes utallige fortellinger som belyser faglige og spennende temaer. Vi analyserer fortellingene for å få frem kunnskap, og utfordrer etablerte forestillinger som knyttes til lek og kultur, hverdagsrutiner, samspill og læring, didaktikk, samt medvirkning og demokrati. Praksisfortellingene er dokumentasjon, og disse tolkes gjennom en analytisk struktur. Med denne boken ønsker vi å bidra til økt kunnskap om det småbarnspedagogiske feltet og til innsikt i de yngste barnas evne til aktiv deltakelse og medvirkning i egne og andres liv.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126698895|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Tove Fennefoss, Kirsten Elisabeth Jansen
  ISBN nr.: 
  9788245033663
  Omfang: 
  121 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126698895|980|a
 10. Det ved vi om forældresamarbejde i dagtilbud

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48383033|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  Indhold: Rammer for forældresamarbejdet ; Hvad ved vi om forældresamarbejde? ; Forældresamarbejde i praksis ; Når der er brug for noget ekstra
  Original titel: 
  Dette vet vi om barnehagen - foreldresamarbeid
  ISBN nr.: 
  9788771608007
  Omfang: 
  89 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48383033|980|a