• Dansk
 • English

term.subject="borgere"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sundhed, menneske og samfund - i sundhedsarbejde

  • Bog
  : Sundhed, menneske og samfund - i sundhedsarbejde
  61.4 SUN

  Sundhed, menneske og samfund - i sundhedsarbejde

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen viser, hvordan samfundet sætter rammerne for den sundhedsprofessionelles møde med borgeren
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48441017|980|.
  Bidrag af: 
  Grit Niklasson
  Note: 
  Indhold: Tine Rostgaard: Velfærdsstaten. Ina Munch: Paradoksale udfordringer i professionelt arbejde med sundhed og sygdom : kulturelle sundheds- og sygdomsopfattelser. Bjarne Bruun Jensen: Sundhedsfremme og forebyggelse. Torben Jørgensen: Folkesundhed. Lars Iversen: Ulighed i sundhed : levevilkår og livsstil. Oline Pedersen: Magtrelationer i sundhedsfaglig velfærdsprofessionel praksis. Ditte Campion: Kønsidentiteter - og betydningen af det sproglige møde. Maja Lundemark Andersen: Empowerment i teori og praksis : udfordringer i velfærdsarbejde. Helle Timm: Patient- og brugerperspektiver. Grit Niklasson: Det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige arbejdes krydsfelt. Thomas Halfdan Breck: Risikoarbejdets begreber og dilemmaer. Anne Dichmann Sorknæs: Telemedicin. Sundhed og sociale netværk / Charlotte Juul Nilsson og Rikke Lund
  ISBN nr.: 
  9788759335147
  Omfang: 
  323 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48441017|980|a
 2. Sundhed, menneske og samfund - i socialt og pædagogisk arbejde

  • Bog
  : Sundhed, menneske og samfund - i socialt og pædagogisk arbejde
  61.4 SUN

  Sundhed, menneske og samfund - i socialt og pædagogisk arbejde

  2020
  2. i.e. 1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen viser, hvordan samfundet sætter rammerne for den velfærdsprofessionelles møde med borgeren
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48441025|980|.
  Bidrag af: 
  Grit Niklasson
  Note: 
  Bygger på: Sundhed, menneske og samfund, Indhold: Tine Rostgaard: Velfærdsstaten. Ina Munch: Paradoksale udfordringer i professionelt arbejde med sundhed og sygdom : kulturelle sundheds- og sygdomsopfattelser. Bjarne Bruun Jensen: Sundhedsfremme og forebyggelse. Torben Jørgensen: Folkesundhed. Lars Iversen: Ulighed i sundhed : levevilkår og livsstil. Oline Pedersen: Magtrelationer i sundhedsfaglig velfærdsprofessionel praksis. Ditte Campion: Kønsidentiteter - og betydningen af det sproglige møde. Maja Lundemark Andersen: Empowerment i teori og praksis. Bjarne Bruun Jensen: Sundhedspædagogik. Grit Niklasson: Det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige arbejdes krydsfelt. Thomas Halfdan Breck: Risikoarbejdets begreber og dilemmaer. Psykologiske og sociologiske forståelser af udvikling, trivsel og sundhed i børne- og ungdomslivet. Sundhed og sociale netværk / Charlotte Juul Nielsen og Rikke Lund
  ISBN nr.: 
  9788759335154
  Omfang: 
  319 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48441025|980|a
 3. Come together : fællesskaber i Danmark

  • Bog
  30.13 SAN

  Come together : fællesskaber i Danmark

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om de mange frivillige fællesskaber der pibler frem i Danmark. Med nærmere beskrivelse af 24 udvalgte initiativer, interviews med dem, der fik i idéerne, og gode råd til andre som gerne vil skabe nye fællesskaber
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46647165|980|.
  Bidrag af: 
  Louise Haslund-Christensen
  Note: 
  Indhold: Fællesskaberne lever, og de lever godt ; De grønne fællesskaber ; Den lokale ildsjæl ; Mellemmenneskelighed ; Sundhed ; Fællesskaber i små samfund ; Fællesskaber i storbyen ; Fællesskaber for børn, unge og familier
  ISBN nr.: 
  9788793604551
  Omfang: 
  159 sider
  Udgiver: 
  Strandberg Publishing
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46647165|980|a
 4. Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

  • Bog
  60.1 VIR

  Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om hvorfor virksomhedssamarbejde fylder meget i beskæftigelsesmedarbejderes hverdag og hvordan man konkret kan arbejde med det
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47237912|980|.
  Note: 
  Indhold: Virksomhedssamarbejde i den danske arbejdsmarkedspolitik ; Virksomhedsrettede indsatser ; Forretningsforståelse - indgangen til virksomhederne ; Salg og salgsprocesser i samarbejdet med virksomheder ; Forhandlingskompetencer og forhandlingsteknikker ; Mødeledelse - at træde i karakter på udebane ; Projektledelse
  ISBN nr.: 
  9788759333167
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47237912|980|a
 5. Professionelle roller i borgersamtaler

  • Bog
  38.401 PRO

  Professionelle roller i borgersamtaler

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om myndighedspersoners samtaler med borgere og de forskellige roller, som forventes af myndighedspersonen: gæst/vært, mødeleder, undersøger, fødselshjælper, rådgiver eller dommer samt om betydningen af samspillet borger/myndighedsperson
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47535352|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning – to eksempler ; Borgersamtaler i det offentlige ; Myndighedspersonens seks roller ; Roller og mellemmenneskelige relationer ; Myndighedsroller i telefonsamtaler ; Kommunikationsmønstre i rollerne
  ISBN nr.: 
  9788771609554
  Omfang: 
  111 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47535352|980|a
 6. Diagnoser i myndighedsarbejde : børn og unge med autisme eller ADHD

  • Bog
  38.79 DIA

  Diagnoser i myndighedsarbejde : børn og unge med autisme eller ADHD

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om myndighedsrådgiveres arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse eller ADHD, belyst ud fra forskellige teoretiske, juridiske og empiriske indfaldsvinkler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46899032|980|.
  Bidrag af: 
  Cecilie Moesby-Jensen
  Note: 
  Indhold: Cecilie K. Moesby-Jensen: Socialfagligt myndighedsarbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD. Del 1 (Handicapforståelser, neuropsykiatriske diagnoser og myndighedsarbejde med børn og unge / Inge Storgaard Bonfils og Cecilie K. Moesby-Jensen. Louise Bøttcher: Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og udsathed. Et juridisk blik på børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD / Hanne Hartoft og Idamarie Leth Svendsen. Myndighedsopgaver og heldhedssyn i det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD / Cecilie K. Moesby-Jensen, Morten Ejrnæs og Maja Lundemark Andersen). Del 2 (Vilkår og praksis i det socialfaglige myndighedsarbejde omkring børn med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD ; Forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og deres oplevelser af samarbejdet med myndighedsrådgivere / Cecilie K. Moesby-Jensen og Tommy Moesby-Jensen. Cecilie K. Moesby-Jensen: Unge med autismespektrumforstyrrelser og deres oplevelser af møder med myndighedsrådgivere. Maja Lundemark Andersen: Unge med ADHD - i møder med de sociale systemer)
  ISBN nr.: 
  9788759331484
  Omfang: 
  251 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46899032|980|a
 7. Undersøgelse, refleksion og omsorg i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46980174|980|.
  Note: 
  Indhold: Det sociale arbejdes vilkår for at skabe hjælp til forandring (Socialt arbejde - et foranderligt felt ; Et kritisk blik på fælleselementerne ; Hjælp og forandring) ; Introduktion til undersøgelse, refleksion og omsorg - URO (Undersøgelse ; Refleksion ; Omsorg) ; Kommunikation og samtaleværktøjer (Kommunikation - fra teori til praksis ; Socialarbejderens samtale med borgeren) ; URO-modellen og værktøjskassen (Præsentation af URO-modellen ; Værktøjskassen)
  ISBN nr.: 
  9788741273631
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46980174|980|a
 8. Bedre møder på tværs : facilitering, processer og beslutninger

  • Bog
  38.4 BED

  Bedre møder på tværs : facilitering, processer og beslutninger

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Inspiration til nye former for møder på tværs af professioner og på tværs af kommuner, regioner, private aktører og special- og almenområdet. Den fagprofessionelle skal agere mødefacilitator og facilitator i samarbejdsprocesser med borgeren som central aktør. Med øvelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46108299|980|.
  Bidrag af: 
  Annemette Matthiessen et al.
  Note: 
  Indhold: Del 1 (Morten Ejrnæs: Tværprofessionelt samarbejdes formål, funktioner og dysfunktioner. Ib Ravn: Tværprofessionelle møder bør faciliteres ; At agere facilitator ; Strukturer og teknikker til facilitering) ; Del 2 (Birgitte Zeeberg: Med myndigheden som deltager. Anna Marie Møller: Med borgeren som deltager) ; Del 3 (Tværprofessionelle møder med borgere på beskæftigelsesområdet / Tanja Dall og Karen Dahl-Nielsen. Anne Jørgensen: Tværprofessionelle møder med udsatte voksne. Birgit Raundahl Koldsø: Tværprofessionelle møder med børn, unge og familier i udsatte positioner. Tværprofessionelle møder med mennesker med demens / Charlotte Rugh og Signe Lillegaard Haldgran)
  ISBN nr.: 
  9788759329818
  Omfang: 
  259 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46108299|980|a
 9. Borgernes udenrigstjeneste

  • Tidsskriftsartikel

  Borgernes udenrigstjeneste

  I: Økonomi & politik online, Årg. 93, nr. 1 (2020),
  Konsulære opgaver blevet en stærk og positiv del af den moderne udenrigstjenestes narrativ om at være "på arbejde for Danmark", og udenrigstjenesten er derved for alvor blevet borgernes udenrigstjeneste
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48454968|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Økonomi & politik online, Årg. 93, nr. 1 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:48454968|980|a
 10. Klimaudfordringen klares kun, hvis politikerne giver befolkningen et medansvar

  • Avisartikel

  Klimaudfordringen klares kun, hvis politikerne giver befolkningen et medansvar

  I: Information, 2020-03-04, S. 12-13
  En ny grøn fond, lokal forankring, plads til uenigheder og fokus på konkret problemløsning er vejen frem, siger erfarne stemmer om borgerinddragelse i klimakampen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47910897|980|.
  Omfang: 
  S. 12-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2020-03-04
  Haves:: 
  870971-avis:47910897|980|a