• Dansk
 • English

term.subject="børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Omsorgssvigt. Bind 2, Praksis og ansvar

  • Bog
  38.51 KIL

  Omsorgssvigt. Bind 2, Praksis og ansvar

  2020
  5. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48219373|980|.
  Bidrag af: 
  Bjørn Nake
  Note: 
  Indhold: Forståelsesgrundlaget ; De vigtigste elementer i en helhedsorienteret, differentieret tilgang (HDT) ; Faglig og formel autoritet ; Motivationsprocesser – om at engagere forældrene i samarbejde og behandling ; Om at styrke forældrenes omsorgsfunktioner ; Undersøgelse og behandling går hånd i hånd – at være barn af sine forældre og forældre til sine børn ; Styrkelse af forældre-barn-relationen med fokus på samspil og tilknytning ; Arbejde med børn i risiko- og omsorgssvigtsituationer ; Arbejde med samlivssituationer, som belaster barnet ; Familie- og netværksmøder i behandlingsarbejdet ; Gruppetilgang ; Arbejde med børn, forældre og plejeforældre i adskillelses- og tilknytningsprocesser ; Tværfagligt samarbejde, Forlagets forfatterinformation: Kari Killén er uddannet socionom og er videreuddannet inden for børne- og ungdomspsykiatrisk behandling i USA og England. Hun underviser, superviserer og rådgiver både i Norge, Danmark og internationalt. Hun har klinisk erfaring fra arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivning og voksenpsykiatri og har været sagkyndig i børnesager.
  Original titel: 
  Sveket
  ISBN nr.: 
  9788741275734
  Omfang: 
  388 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48219373|980|a
 2. Kort & godt om leg

  • Bog
  Ditte Alexandra Winther-Lindqvist: Kort & godt om leg
  13.43 WIN

  Kort & godt om leg

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  At lege er et vigtigt fundament for børns trivsel og ikke mindst deres sociale, psykiske og fysiske udvikling. Denne lille guide henvender sig både til forældre og fagfolk og hjælper med at identificere en række vigtige parametre for både den ufarlige og risikofyldte leg
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48816924|980|.
  Note: 
  Indhold: Naturlig og kulturlig leg ; Hvad er legens kendetegn? ; Leg, læring og effektiviseringstendensen ; Legens former og børns udvikling ; Regelleg og spil ; Legens stemninger ; Den risikofyldte leg og legens farefulde elementer ; Legens forbindelse til steder og ting ; Legekompetencer ; Børns leg i dagtilbud ; Leg mellem forældre og barn ; Leg mellem søskende og leg på tværs af alder ; Digitale medier og skærmaktiviteter ; Vi kan lære af børnene ; Uovervåget leg udendørs ; Skal vi give legen kunstigt åndedræt? ; Opvækst i bekymringsland
  ISBN nr.: 
  9788771587852
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48816924|980|a
 3. Karensminde : roman

  • Bog
  sk MON

  Karensminde : roman

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2017 [i.e. 2020])
  Jens og Karen er efter mange år i Grønland flyttet tilbage til Danmark, hvor deres voksne børn har boet længe. Da Jens får en hjerneblødning og bare ligger hen, kommer stærke følelser i spil, og familiemedlemmernes forhold til hinanden bliver forskubbet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47710375|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702249576
  Omfang: 
  311 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47710375|980|a
 4. Børns perspektiver i vuggestuen

  • Bog
  Crisstina Munck: Børns perspektiver i vuggestuen
  37.22 MUN

  Børns perspektiver i vuggestuen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen undersøger vuggestuebørns perspektiver på hverdagsliv i daginstitutioner ud fra forståelsen om, at barnet indgår i sociale praksisser i samspillet med andre børn og voksne, og under påvirkning af samfundsmæssige praksisser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48383025|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvordan udforsker vi små børns perspektiver i vuggestuen? ; Udfordringer med at udforske små børns perspektiver ; Når små børns perspektiver tilsidesættes i opsporingsarbejdet ; Pædagogisk faglighed knyttet til viden om børns hverdagsliv ; Afrunding - at arbejde med decentrerede børneperspektiver
  ISBN nr.: 
  9788771609479
  Omfang: 
  124 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48383025|980|a
 5. Parate børn : forestillinger og praksis i mødet mellem familie og daginstitution

  • Bog
  37.21 PAR

  Parate børn : forestillinger og praksis i mødet mellem familie og daginstitution

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47900131|980|.
  Note: 
  Indhold: At gøre børn parate til dagen, skolen og livet : arbejdet med det sociale og det faglige i daginstitutionen ; Tid, tilpasning og konflikt : pædagogers møde med forældre / Dil Bach, Bjørg Kjær & Karen Ida Dannesboe. Det ikke-parate barn : når risiko-, optimerings- og diagnosetænkning mødes / Bjørg Kjær ... et al. Når lokale vidensformer møder færdige kortlægningsprogrammer / Niels Kryger, Allan Westerling & Bjørg Kjær. Familiepraksis og forældreperspektiver / Allan Westerling ... et al. Tomas Ellegaard: "Det er vi sikre på nok skal komme" : forandringer i, hvordan forældre synes børnehavebørn skal være parate fra år 2000 til i dag. Dil Bach: Skolestart i Singapore : parathed gennem målorienteret lyst og accelereret vækst. Parate børn i mødet mellem pædagoger og forældre / Dil Bach ... et al.
  ISBN nr.: 
  9788772161365
  Omfang: 
  253 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47900131|980|a
 6. Opsporing og underretning i dagtilbud

  • Bog
  : Opsporing og underretning i dagtilbud
  38.5 OPS

  Opsporing og underretning i dagtilbud

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Beskrivelse af hvordan pædagoger kan være med til at opspore børn, der ikke er i god trivsel i daginstitutionerne og af den efterfølgende underretning og indsats over for disse børn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559944|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Villumsen, Kirsten Elisa Petersen
  Note: 
  Indhold: Rammerne om daginstitutionens opsporing og underretning (Kirsten Elisa Petersen: Pædagogers arbejde med tidlige indsatser, opsporing og underretning i dagtilbud. Krishna Husted Vijayarankan: Juridiske rammer - underretningspligten. Mia Glendøs: Psykologiske rammer - transparent tværfagligt samarbejde. Lene Mosegaard Søbjerg: Socialfaglige rammer - hvor lander underretningen?). Børn og forældre, som skaber bekymring i dagtilbud (Lars Ladefoged: Multiple metoder til opsporing - et relationelt perspektiv på udsathed. Louise Svendsen: Børn i krise. Kitt Ivarsen: Børn udsat for overgreb - når mistanken opstår. Mette Blauenfeldt: Traumatiserede børn med flygtningebaggrund og deres forældre). Praksisfeltet : hvad pædagogen selv kan gøre og samarbejdet med andre (Anne Marie Villumsen: Opsporingsarbejde i dagtilbud - risikovurdering og analysearbejde med forældrene som aktive deltagere. Anette Boye Koch: Børnesensitive perspektiver - voksnes "adgang" til børns oplevelser. Sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud - at åbne døre til børn i udsatte positioner / Charlotte Munch Nielsen og Susanne Uggerly. Forældre som værdige samarbejdspartnere / Kamilla Shanti Melgaard og Susanne Elling)
  ISBN nr.: 
  9788741276809
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559944|980|a
 7. Undersøgelser af børn, unge og medier

  • Bog
  Stine Liv Johansen, Malene Charlotte Larsen: Undersøgelser af børn, unge og medier
  19.6393 UND

  Undersøgelser af børn, unge og medier

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Præsentation af tilgange og traditioner i børne- og ungdomsmedieforskningen og beskæftiger sig med børn og unges egne perspektiver i forskningsprojekter - med interview, etnografiske metoder og mixed methods som redskaber til undersøgelser af børn og unges mediebrug
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48616356|980|.
  Note: 
  Knytter sig til: Børn, unge og medier
  ISBN nr.: 
  9788759336885
  Omfang: 
  101 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48616356|980|a
 8. Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48352197|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden et al.
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Træk af barndommens historie ; Børn og forældre (Introduktion til temaet forældre og børn ; Forældrenes børneomsorg ; Betydningen af skilsmisser : øget risiko for problemer hos børnene) ; Den sociale arv og mobilitet (Introduktion til temaet social arv og mobilitet ; Den sociale arv vejer tungt ; Social- og uddannelsesmæssig mobilitet : en sammenligning mellem Danmark og USA ; Når far får en dom : social arv i kriminalitet) ; Ulighed i levevilkår (Introduktion til temaet økonomisk ulighed i barndommen ; Udviklingen i børns forbrugsmuligheder siden midten af 1980'erne ; Antallet af børn i lavindkomstfamilier) ; Livet i skolen (Introduktion til temaet livet i skolen ; Hvad bruger skolebørn tiden til? ; Skolestartens betydning for familien ; Betydningen af antal undervisningstimer for resultaterne ved folkeskolen afgangsprøve ; Mere om den manglende uddannelsesmæssige mobilitet og intelligensreserven) ; Anbragte børn er udsatte børn (Introduktion til temaet anbragte børn ; Anbringelser i Danmark ; Anbringelser af børn og unge med en ikke-vestlig baggrund) ; Børn af ikke-vestlige indvandrere (Introduktion til temaet børn af ikke-vestlige indvandrere ; Familiebaggrund og uddannelsesdeltagelse ; Starthjælpen gav forringede levevilkår for børn i flygtningefamilier ; Ikke-vestlige efterkommere og kriminalitet)
  ISBN nr.: 
  9788702292411
  Omfang: 
  304 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48352197|980|a
 9. Forskning med børn og unge : etik og etiske dilemmaer

  • Bog
  : Forskning med børn og unge : etik og etiske dilemmaer
  30.1664 FOR

  Forskning med børn og unge : etik og etiske dilemmaer

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48352162|980|.
  Bidrag af: 
  Lars Ladefoged, Kirsten Elisa Petersen
  Note: 
  Indhold: Etikkens betydning i forskningen (Carsten Fogh Nielsen: Hvad er etik? : etikkens betydning for mennesker. Øjvind Larsen: Samfundsetik. Catharina Juul Kristensen: Forskningsintegritet og interessekonflikter. Hanne Warming: Inddragelse af børns og unges perspektiver i forskningen) ; Metodiske tilgange - etiske dilemmaer (Line Lerche Mørck: Social praksisetik - situeret etik i praksisforskning. Charlotte Mathiassen: En feministisk tilgang til etik. Mia Glendøs: Tegning som metode i dataindsamling med elever i Østgrønland. Laila Colding Lagermann: Feltarbejde med marginaliserede børn og unge - et spørgsmål om tillid? Lars Ladefoged: Videoobservation af kvalitet i interaktioner. Kirsten Elisa Petersen: Etik i dybdegående forskningsinterview sammen med unge) ; At tage vare på børn og unge i forskning (Erik Simonsen: At arbejde med informeret samtykke i forskningsprocessen. Anonymisering i kvalitative undersøgelser / Tea Torbenfeldt Bengtsson og Anne-Kirstine Mølholt. Sarah Alminde: At passe på børnene imellem alle de voksne. Louise Bøttcher: Børn og unge med handicap)
  ISBN nr.: 
  9788741275321
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48352162|980|a
 10. Kort & godt om børn & gaming

  • Bog
  Trine Bjerremand Caspersen, Morten Saxtorff Andreasen: Kort & godt om børn & gaming
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48294049|980|.
  Note: 
  Indhold: Gamerbarnet og verden ; Et udviklingspsykologisk overblik ; Potentialer i digital veltrænethed ; At ændre på noget, der ikke fungerer
  ISBN nr.: 
  9788771587975
  Omfang: 
  111 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48294049|980|a