• Dansk
 • English

term.subject="børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Omsorgssvigt. Bind 2, Praksis og ansvar

  • Bog
  38.51 KIL

  Omsorgssvigt. Bind 2, Praksis og ansvar

  2020
  5. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48219373|980|.
  Bidrag af: 
  Bjørn Nake
  Note: 
  Indhold: Forståelsesgrundlaget ; De vigtigste elementer i en helhedsorienteret, differentieret tilgang (HDT) ; Faglig og formel autoritet ; Motivationsprocesser – om at engagere forældrene i samarbejde og behandling ; Om at styrke forældrenes omsorgsfunktioner ; Undersøgelse og behandling går hånd i hånd – at være barn af sine forældre og forældre til sine børn ; Styrkelse af forældre-barn-relationen med fokus på samspil og tilknytning ; Arbejde med børn i risiko- og omsorgssvigtsituationer ; Arbejde med samlivssituationer, som belaster barnet ; Familie- og netværksmøder i behandlingsarbejdet ; Gruppetilgang ; Arbejde med børn, forældre og plejeforældre i adskillelses- og tilknytningsprocesser ; Tværfagligt samarbejde, Forlagets forfatterinformation: Kari Killén er uddannet socionom og er videreuddannet inden for børne- og ungdomspsykiatrisk behandling i USA og England. Hun underviser, superviserer og rådgiver både i Norge, Danmark og internationalt. Hun har klinisk erfaring fra arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivning og voksenpsykiatri og har været sagkyndig i børnesager.
  Original titel: 
  Sveket
  ISBN nr.: 
  9788741275734
  Omfang: 
  388 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48219373|980|a
 2. Utfordrende atferd i skolen

  • Bog
  37.31 KIN

  Utfordrende atferd i skolen

  2020
  Forlags beskrivelse: Denne boka handler om barn og unge som utfordrer skolen.Hvordan kan vi best forstå deres atferd og handle i tråd med deres behov? Hvordan kan vi komme tettere inn på elevene som trenger å bli sett "på innsiden"? Hvordan kan vi bidra til å styrke deres psykiske helse og til at de mestrer sine liv?Barn og unges atferd har alltid en årsak. Den må forstås som kommunikasjon der ordene mangler. Felles for alle barn og unge er behovet for å bli sett for hvem de er, ikke hva de gjør.Gjennom barn og unges egne historier viser boka hvordan de menneskelige ressursene i skolen - både ansatte og medelever - kan utnyttes bedre. Utfordringene i skolehverdagen kan virke mange og omfattende. Den enkelte lærer eller ansatte kan ikke og skal ikke møte disse utfordringene alene. Vi trenger fellesskapet, teamet og samarbeidet med andre og hverandre
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126808216|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvem denne boken handler om. Hva vår relasjonskompetanse kan bety og om sentrale kvaliteter. Om barn og unges behov. Om tiltak. Om å skapee en kultur for åpenhet om (livs)mestringstemaer. Om samarbeid
  ISBN nr.: 
  9788215040820
  Omfang: 
  173 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126808216|980|a
 3. Sidste udvej : om at anbringe og blive anbragt på sikret institution

  • Bog
  38.5 SID

  Sidste udvej : om at anbringe og blive anbragt på sikret institution

  2020
  Hvad gør man, når en 13-årig stikker af fra sit opholdssted? Hvad stiller man op, når en 14-årig afviser behandling af et eskalerende misbrug? Hvis et barn eller en ung er til fare for sig selv eller andre, kan sikret anbringelse være nødvendigt for en kortere periode. Denne bog handler om de svære beslutninger, der er forbundet med at anbringe og om de unges oplevelser af at blive anbragt på sikret institution. Sidste udvej bidrager med den nyeste viden om forskning og praksis inden for sikret anbringelse og belyser de unges oplevelser og samarbejde med sagsbehandler. Bogen kommer også med en række konkrete anbefalinger, så ungeperspektivet sikres, og den sikrede anbringelse tilpasses de unges behov. Bogen henvender sig til sagsbehandlere, pædagoger og studerende, der søger viden om det socialfaglige arbejde med udsatte unge og tvangsmæssige beslutninger. Bogen er også relevant for ansatte på sikrede og delvis lukkede døgninstitutioner, beslutningstagere og andre professionelle, der har berøring med unge i udsatte positioner.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130729606|980|.
  Bidrag af: 
  Ann-Karina Henriksen, Rikke Cecilie Bjerrum Refsgaard
  ISBN nr.: 
  9788750057635
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130729606|980|a
 4. Verdens bedste barndom?

  • Bog
  Rasmus Kjeldahl: Verdens bedste barndom?
  30.13 KJE

  Verdens bedste barndom?

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Debatbog som opfordrer til, at samfundet ser kritisk på, hvorfor stadig flere danske børn mistrives. En bog til bl.a. forældre, lærere og pædagoger som følger debatten om danske børns manglende trivsel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38350056|980|.
  Bidrag af: 
  Kristoffer Flakstad
  Note: 
  Indhold: Barndommen under pres (De nye udfordringer ; Den vigtige tilknytning ; De fraværende voksne) ; 10 udfordringer (Børn med angst og lavt selvværd ; Det fyger med diagnoser ; Den skræmmende selvskade ; Fysisk og psykisk vold findes i mange hjem ; Druk og misbrug blandt unge ; Den uperfekte krop ; Når far og mor bliver skilt ; Unges ensomhed stiger ; Skærmen truer fællesskab og læring ; Overbeskyttelse og tiltrængte puf)
  ISBN nr.: 
  9788712060437
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Gads
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38350056|980|a
 5. Barnets opdragelse fra åndsvidenskabens synspunkt : artikel 1907 : Læringens metodik og opdragelsens livsvilkår : 5 foredrag holdt i Stuttgart 8.-11. april 1924 og en beretning om et pædagogisk stævne

  • Bog
  Rudolf Steiner: Barnets opdragelse fra åndsvidenskabens synspunkt : artikel 1907 : Læringens metodik og opdragelsens livsvilkår : 5 foredrag holdt i Stuttgart 8.-11. april 1924 og en beretning om et pædagogisk stævne
  28.97 STE

  Barnets opdragelse fra åndsvidenskabens synspunkt : artikel 1907 : Læringens metodik og opdragelsens livsvilkår : 5 foredrag holdt i Stuttgart 8.-11. april 1924 og en beretning om et pædagogisk stævne

  2020
  1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38301292|980|.
  Bidrag af: 
  Kate Larsen
  Note: 
  Af indholdet: Et pædagogisk stævne på Waldorf-skolen i Stuttgart ; Om pædagogik ; Pædagogik og kunst ; Pædagogik og moral
  Original titel: 
  Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Die Methodik des Lehrens
  ISBN nr.: 
  9788788044775
  Omfang: 
  156 sider
  Udgiver: 
  Antroposofisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38301292|980|a
 6. Barn og unge med funksjonsnedsettelser : aktivitet og deltakelse i fellesskap

  • Bog
  61.54 BAR

  Barn og unge med funksjonsnedsettelser : aktivitet og deltakelse i fellesskap

  2020
  Forlagets beskrivelse: Aktivitet og deltakelse er viktig i alle barns liv. For barn og unge med funksjonsnedsettelse er aktivitet og deltakelse i fellesskap med andre også viktige virkemidler i habilitering og rehabilitering. Boken presenterer sentrale perspektiver på tvers av fagfelt. Det er gjennom deltakelse i ulike sosiale fellesskap at barn og unge lærer kroppslige og sosiale ferdigheter, hvor relasjoner skapes og identitet utvikles. Boken inneholder kapitler om fritidens betydning, tilpasset fysisk aktivitet i ulike kontekster og skolens oppfølging. Forfatterne drøfter også begrepet samskaping, som legger vekt på medvirkning og tverrgående nettverk, og som kan løse utfordringer i (re)habiliteringsfeltet knyttet til likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse. Et tverrgående blikk er viktig for alle faggrupper som bidrar i dette feltet, som pedagoger, fysio- og ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere og studenter innenfor disse fagområdene. Boken er del av serien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» og er realisert gjennom et samarbeid mellom Beitostølen Helsesportsenter, Valnesfjord Helsesportssenter og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126854919|980|.
  Bidrag af: 
  Tove P. Bergkvist (f. 1982), Berit Gjessing (f. 1983), Anne Merete Kissow (f. 1951), Anders Midtsundstad (f.1963)
  Note: 
  Indhold: Aktivitet og deltakelse i habilitering og rehabilitering (Anne-Merete Kissow) ; Samskaping som ressurs i en (re)habiliteringskontekst (Tove Pedersen Bergkvist) ; Veiledning i rolle – for opplevd tilhørighet (Anders Midtsundstad, Tove Pedersen Bergkvist & Jorunn H. Midtsundstad) ; Relasjoner (Berit Gjessing) ; Mestring (Tove Pedersen Bergkvist) ; Deltakelse (Anne-Merete Kissow) ; Tilpasset fysisk aktivitet (Tove Pedersen Bergkvist, Berit Gjessing & Hanne Jakobsen) ; Aktivitetshjælpemidler (Berit Gjessing) ; Samarbeid og overgang til voksenlivet (Anders Midtsundstad)
  ISBN nr.: 
  9788245034233
  Omfang: 
  170 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126854919|980|a
 7. Barns lek i skolen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130746756|980|.
  Note: 
  Indhold: Lek og skole. Historiske perspektiver på lek i skolen. Lek og konkurransestaten. Lek som naturlig virksomhet. Lek, arbeid og læring i skole og utdanning. Lekens barneverdi. Lekelyst i fremtidens skole
  ISBN nr.: 
  9788245034387
  Omfang: 
  172 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130746756|980|a
 8. Karensminde : roman

  • Bog
  sk MON

  Karensminde : roman

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2017 [i.e. 2020])
  Jens og Karen er efter mange år i Grønland flyttet tilbage til Danmark, hvor deres voksne børn har boet længe. Da Jens får en hjerneblødning og bare ligger hen, kommer stærke følelser i spil, og familiemedlemmernes forhold til hinanden bliver forskubbet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47710375|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702249576
  Omfang: 
  311 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47710375|980|a
 9. Kort & godt om leg

  • Bog
  Ditte Alexandra Winther-Lindqvist: Kort & godt om leg
  13.43 WIN

  Kort & godt om leg

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  At lege er et vigtigt fundament for børns trivsel og ikke mindst deres sociale, psykiske og fysiske udvikling. Denne lille guide henvender sig både til forældre og fagfolk og hjælper med at identificere en række vigtige parametre for både den ufarlige og risikofyldte leg
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48816924|980|.
  Note: 
  Indhold: Naturlig og kulturlig leg ; Hvad er legens kendetegn? ; Leg, læring og effektiviseringstendensen ; Legens former og børns udvikling ; Regelleg og spil ; Legens stemninger ; Den risikofyldte leg og legens farefulde elementer ; Legens forbindelse til steder og ting ; Legekompetencer ; Børns leg i dagtilbud ; Leg mellem forældre og barn ; Leg mellem søskende og leg på tværs af alder ; Digitale medier og skærmaktiviteter ; Vi kan lære af børnene ; Uovervåget leg udendørs ; Skal vi give legen kunstigt åndedræt? ; Opvækst i bekymringsland
  ISBN nr.: 
  9788771587852
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48816924|980|a
 10. Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner i dagtilbud : viden og værktøjer

  • Bog
  37.21 FAG

  Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner i dagtilbud : viden og værktøjer

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47883946|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771609745
  Omfang: 
  177 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47883946|980|a