• Dansk
 • English

term.subject="arbejdsmiljø"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kort & godt om mediation & konflikter

  • Bog
  Finn Sten Jakobsen, Marianne Spandet Jakobsen: Kort & godt om mediation & konflikter
  60.136 KOR

  Kort & godt om mediation & konflikter

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En bog med tips og metoder til at forstå konflikter og deres udviklingsmønstre. Henvender sig bredt, men især til dem, som vil styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39037505|980|.
  Note: 
  På omslaget: Organisation, Indhold: Den organisatoriske konflikt eller uenighed ; Konflikttrappen ; At forstå konflikt- og forhandlingsstile ; At forstå konflikter og deres udviklingsmønstre ; Parallelprocessen - en metode til konstruktiv konfliktløsning ; Aktiv lytning og kommunikation som redskaber i konfliktløsningen
  ISBN nr.: 
  9788771586398
  Omfang: 
  126 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39037505|980|a
 2. Sådan siger du nej på jobbet : uden skyld, skuffelser og sure miner

  • Bog
  Line Ullmann: Sådan siger du nej på jobbet : uden skyld, skuffelser og sure miner
  60.136 ULL

  Sådan siger du nej på jobbet : uden skyld, skuffelser og sure miner

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Vil du gerne være bedre til at sige nej på jobbet uden at modtage sure miner og uden at sidde med skyldfølelse, så bør du kigge nærmere på denne bog. For læseren, der gerne vil lære at sige nej på den gode måde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39051621|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772164144
  Omfang: 
  176 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39051621|980|a
 3. Kort & godt om seksuel chikane & metoo

  • Bog
  61.44 DAR

  Kort & godt om seksuel chikane & metoo

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En beskrivelse af de psykologiske, arbejdsmiljømæssige og juridiske aspekter af seksuel chikane og krænkelser. For ledere, HR-medarbejdere og arbejdsmiljøkonsulenter
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38805428|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er seksuel chikane? ; Hvad er krænkende handlinger? ; Hvorfor opstår seksuel chikane og krænkelser? ; Når den, der har ansvar, går over grænsen ; Hvad siger loven om seksuel chikane og seksuelle krænkelser? ; Hvordan håndterer man seksuel chikane og krænkelser på arbejdspladsen? ; Forebyggelse af seksuel chikane og seksuelle krænkelser ; Sådan kommer arbejdspladsen videre
  ISBN nr.: 
  9788771588101
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38805428|980|a
 4. Vold på arbejdet - og mental parathed

  • Bog
  Bjarne Frøslee Ibsen: Vold på arbejdet - og mental parathed
  61.44 FRØ

  Vold på arbejdet - og mental parathed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Forlagets beskrivelse: Mange faggrupper risikerer at blive udsat for vold, når de er på arbejde. Men hvis medarbejderen er mentalt forberedt på, at volden kan opstå, kan det være med til at afværge de skader, der ellers kan opstå i forbindelse med volden. Psykolog Bjarne Frøslee Ibsens bog ”Vold på arbejdet – og mental parathed” anviser, hvordan udsatte faggrupper bedst passer på sig selv ved at være mentalt parate til at møde volden. I bogen inddrager Bjarne Frøslee Ibsen nye perspektiver i arbejdet med at forebygge konsekvenserne af vold på arbejdet. De nye tanker er inspireret af arbejdet med mental parathed inden for politiet og militæret. Tankegangen er oprindelig udviklet i militærpsykologisk regi for at understøtte soldatens mentale beredskab forud for kamp. Formålet med bogen er dog ikke at træne pædagogen og sygeplejersken i at blive små jægersoldater, men at understøtte en hensigtsmæssig sikkerhedsadfærd. Bogen henvender sig til faggrupper som pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og fængselsbetjente, der eksempelvis arbejder inden for forsorgsområdet, fængselsvæsnet, socialforvaltningen og parkeringskontrol. Formålet med bogen er ikke at vise, hvordan man forsøger at forebygge, at volden opstår, selv om det også er vigtigt. Men på mange arbejdspladser er det et vilkår, at der under alle omstændigheder opstår voldsepisoder. Hvis medarbejderen derfor er mentalt parat til at møde volden, vil det stille vedkommende langt bedre, end hvis han eller hun ikke er forberedt på, at en voldsepisode kan opstå. Mental parathed handler om hele tiden at være tilpas opmærksom, fokuseret og klar til at handle over for vold, når man er på arbejde. Hvis medarbejderen på forhånd ”ser”, at en situation potentielt kan udvikle sig til vold, har vedkommende bedre muligheder for at håndtere situationen, så skader kan undgås eller minimeres. De teoretiske afsnit bliver garneret med cases og grafiske fremstillinger.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:38806068|980|.
  Note: 
  Indhold: Mental parathed (Mental parathed I: Handleberedskab, akut stress og stresskurven ; Mental parathed II: Color code ; Mental parathed III: Opmærksomhed ; Mental parathed VI: Risikovurderinger) ; Forhold af betydning for mental parathed (Opfølgning og restitutionstiltag ; Stress og mental parathed ; Arbejdspladskultur og mental parathed) ; Baggrund (Begrebsmæssige betragtninger om vold på arbejdspladsen ; Vold på arbejdet ; Den voldelige handling)
  ISBN nr.: 
  9788794058322
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Trykværket
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38806068|980|a
 5. Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

  • Bog
  Peter Michael Goetz: Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde
  61.44 GOE

  Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Det kan være vanskeligt at sætte grænser og sige nej - også for professionelle hjælpere. Får man ikke gjort det ordentligt, kan situationen skride ud og føre til unødvendige og voldsomme belastninger. Både for den, man afviser, og for hjælperen selv. Under hjælperuddannelserne lærer man, at man skal kunne prioritere og afgrænse sin hjælp, og at gøre det hensynsfuldt. I praksis er det imidlertid ikke altid så enkelt. Det er der flere årsager til. Årsagerne kan være svære at få øje på og kan spille uheldigt sammen. De kan ligge gemt i hjælperens situation, den hjælpsøgendes situation og i de praktiske rammer for hjælpen. Men de kan også udspringe af forforståelser af, hvad det vil sige at være en god og velmenende hjælper. Bogen giver et signalement af sådanne faldgruber for at gøre dem nemmere at se og undgå. I bogen giver forfatteren praktiske forslag til sikring af klar og hensynsfuld grænsesætning - til gavn for hjælpens kvalitet, den hjælpsøgendes tilfredshed samt hjælperens trivsel og arbejdsglæde. Kontakt forfatteren her: https://www.petergoetz.dk/
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48320007|980|.
  Note: 
  Indhold: Når grænsesætning udfordres indefra (Pres på hjælperen indefra ; Hjælperens blinde vinkler ; Blokeringer i hjælperens professionelle repertoire ; Kunsten at være professionelt i kontakt med sig selv ; At turde kigge dybt og fordomsfrit på sig selv ; Hjælperens indre drivkræfter) ; Når grænsesætning udfordres udefra (Pres fra hjælpsøgende og deres netværk ; Organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer ; Lokale kulturelle forventninger til hjælperen ; Når samspillende omstændigheder udfordrer hjælperens grænsesætning) ; Praktiske perspektiver (At holde sig i professionel form som grænsesætter ; Arbejdspladsens grænsesætning), Indhold: Forord ; Læsevejledning ; Indledning (Hjælpere uden grænser ; At sætte grænser er ingen kunst - eller er det? ; Grænsesætning som professionel dyd ; At kunne sige nej for at kunne sige helhjertet ja ; Grænsesætningens betydning for effektivitet, kvalitet og bæredygtighed) ; Del 1.: Når grænsesætning udfordres indefra (Pres på hjælperen indefra (Behovet for at være umiddelbart medfølende og kærlig ; Ulyst til konflikter ; Konkurrerende indre billeder af "den gode hjælper" ; Skyldfølelse og skamfølelse ; Honnette ambitioner ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Hjælperens blinde vinkler (Blinde vinkler i mødet med den hjælpsøgende ; Modoverføring - hjælperens overføring i forhold til den hjælpsøgende ; Blinde vinkler i forhold til arbejdspladsen og ledelsen ; At være splittet over for arbejdspladsens grænser for ens hjælp ; Forventninger til arbejdspladsen - kontrakter og organisatorisk overføring ; Hvornår er organisatorisk overføring og andre dybere reaktioner over for arbejdspladsen farlige? ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Blokeringer i hjælperens professionelle repertoire (Overidentifikation ; Balancen mellem jeg-du og jeg-det ; Projektiv identifikation ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Kunsten at være professionelt i kontakt med sig selv (At være eller ikke at være ved sin berørthed ; Berørthed som et spejlbillede af den andens følelser ; At anvende sin spontane spejling professionelt ; Andre begreber om berørthed i hjælpearbejdet ; Analyse af eksemplet med moren på børneafdelingen ; Affektsmitte ; Projektiv identifikation kan gå begge veje ; Praktiske perspektiver for hjælperens dagligdag ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; At turde kigge dybt og fordomsfrit på sig selv (At vedkende sig stærke følelser og engagement i arbejdet ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Hjælperens indre drivkræfter (Forskellige drivkræfter og motiver for at hjælpe ; Mere ekstreme motiver knyttet til magt, afhængighed og selvopofrelse ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter)) ; Del 2.: Når grænsesætning udfordres udefra (Pres fra hjælpsøgende og deres netværk (Når de hjælpsøgende og deres netværk presser på ; Manglende kendskab til hjælpens grænser ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer (Hjælpeorganisationers blinde vinkler ; Strukturelle tomrum ; Ydre pres på organisationers gatekeeping ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Lokale kulturelle forventninger til hjælperen (Hjælpsøgendes opfattelse af hjælperens rolle og fag ; Samarbejdspartneres opfattelse af hjælperens rolle og fag ; Organisatoriske forståelser af hjælperens rolle og fag ; Institutionelle normer for overskridelser af hjælperens grænser ; Faglig identitet og grænsesætning ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Når samspillende omstændigheder udfordrer hjælperens grænsesætning (Ikke kun arten, men også mængden af udfordringer kan undergrave professionel grænsesætning ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter)) ; Del 3.: Praktiske perspektiver (At holde sig i professionel form som grænsesætter (Hjælperens almene psykologiske ressourcer ; Faglige og professionelle ressourcer ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Arbejdspladsens grænsesætning (Arbejdspladsens kommunikation udadtil om afgrænsningen af hjælpetilbud ; Arbejdspladsens kommunikation indadtil om afgrænsningen af hjælpen ; Tillid i samarbejdet om grænsesætning ; Udvikling af havarikommissionskultur frem for syndebukskultur ; Syndebukskultur ; Havarikommissionskultur ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter)) ; Litteraturliste ; Eksempeloversigt ; Stikordsregister
  ISBN nr.: 
  9788759333815
  Omfang: 
  176 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48320007|980|a
 6. Arbejdspladsvurderinger : hvordan et obligatorisk virkemiddel til evaluering af arbejdsmiljøet virker på offentlige arbejdspladser

  • Bog
  Anna Sundby, Peter Dahler-Larsen: Arbejdspladsvurderinger : hvordan et obligatorisk virkemiddel til evaluering af arbejdsmiljøet virker på offentlige arbejdspladser
  61.44 ARB

  Arbejdspladsvurderinger : hvordan et obligatorisk virkemiddel til evaluering af arbejdsmiljøet virker på offentlige arbejdspladser

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af hvilke faktorer der øver indflydelse på arbejdspladsvurderingernes tilrettelæggelse, udformning og nytte. Baseret på spørgeskemadata fra arbejdsmiljørepræsentater i den offentlige sektor og kvalitative interviews med nøglepersoner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47469538|980|.
  Note: 
  Indhold: Indhold: Forord ; Sammendrag ; Virker arbejdspladsvurderinger? ; Hvad ved vi i forvejen? ; Arbejdsmiljørepræsentanterne og APV ; Konflikt og handlepres ; Indflydelse og engagement ; Tilrettelæggelse af APV ; Den viden, der produceres ; Ledelsesstøtte; Anvendelse og nytte ; Konklusion ; Efterskrift: Bør APV offentliggøres? ; Litteraturliste ; Tabelfortegnelse ; Metode ; Det anvendte spørgeskema ; Liste over anvendte variable ; Bilagstabeller
  ISBN nr.: 
  9788740832662
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47469538|980|a
 7. Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

  • Bog
  61.44 HÅN

  Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

  2020
  1. i.e. ny udgave
  Håndbogen om arbejdsmiljø i bygge og anlæg er en opslagsbog om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen. Håndbogen vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, samt hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges i virksomheder og på byggepladsen.Håndbogen henvender sig til alle virksomheder og medarbejdere, og til dem i arbejdsmiljøorganisationen. Den er også rettet mod projekterende, rådgivere, bygherrens koordinatorer, sikkerhedsledere, undervisere og leverandører.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:131816731|980|.
  Bidrag af: 
  Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg
  ISBN nr.: 
  9788779522879
  Omfang: 
  364 sider
  Udgiver: 
  Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:131816731|980|a
 8. Nænsom nødværge : Durewall-metoden

  • Bog
  Karina Mammen: Nænsom nødværge : Durewall-metoden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:38393693|980|.
  Note: 
  Indhold: At passe på borgeren og dig selv (Integritet og autonomi ; At være tryg i det utrygge) ; Nænsom Nødværge® (At møde hårdt med blødt ; En universel metode (Om principper og teknikker ; Principperne forebygger at du får brug for teknikker)); De ti grundprincipper (Princip 1. Mindst mulig kraft ; Princip 2. Balance ;Princip 3. Afstandstilpasning ; Princip 4. Friktionsændring ; Princip 5. Bevægelsesenergi ;Princip 6. Naturligt bevægemønster ;Princip 7. Vejrtrækningsteknik ;Princip 8. Beskyttelse ; Før konflikten – forebyggelse ;Under konflikten – nedtrapning ; Efter konflikten – læring ; Princip 9. Bestemthed ; Princip 10. Hensyn) ; Tre grundteknikker (Teknik 1: At åbne døren ; Teknik 2: Håndkundskab ;.Teknik 3: Frigørelse ved greb om håndleddene) ; Relationen til borgeren (Den gode relation kan være ulige ; ET-modellen (Tryg ; Utryg ;Overmodig)) ; Et godt arbejdsmiljø (Modstand mod forandringer ; Hen imod det gode arbejdsmiljø ; Større nærvær sparer tid)
  ISBN nr.: 
  9788762820616
  Omfang: 
  94 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38393693|980|a
 9. Bedst til medarbejderoplevelser : 16 konkrete tiltag til jeres EX-transformation

  • Bog
  Søren Smit: Bedst til medarbejderoplevelser : 16 konkrete tiltag til jeres EX-transformation
  60.136 SMI

  Bedst til medarbejderoplevelser : 16 konkrete tiltag til jeres EX-transformation

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38242741|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Vestergaard (f. 1971-04-28), Morten Henriksen (f. 1972-04-18)
  Note: 
  På omslaget: Se hvordan +500 organisationer arbejder med medarbejderoplevelser, Indhold: Medarbejderoplevelser - hvad er det? ; Prioriteten i jeres organisation? ; De fire EX-hjørnesten ; Skab de strategiske rammer (C-level prioritet ; Vision, KPI & program ; Top- & bundlinjebidrag ; Ejerskab & Organisering) ; Etabler en datadrevet kultur (Hyppigere & bredere indsigt ; Næste-generationsanalyser ; Et nyt sprog ; Spred indsigterne & understøt handling) ; Implementer en helt ny måde at arbejde på (Oplevelsesforståelse ; Professionel journey mapping ; Design thinking & sprint ; Teknologiunderstøttelse) ; Transformer medarbejderoplevelsen (Få bolden til at rulle ; Revitaliser delrejserne ; Mobiliser hele organisationen ; Personificer oplevelserne ; Marias rejse gennem jeres organisation)
  ISBN nr.: 
  9788771920697
  Omfang: 
  298 sider
  Udgiver: 
  Spintype
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38242741|980|a
 10. Manual - working environment for building and construction

  • Bog
  61.44 MAN

  Manual - working environment for building and construction

  2020
  1. i.e. ny udgave
  This manual provides guidance on good working environment management practices in the construction and civil engineering industry. It provides guidance on how to comply with the regulations of the Working Environment Act.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:131816782|980|.
  Bidrag af: 
  Trade working environment council for Building and Construction, Industry Community for the Working Environment in Building & Construction
  Original titel: 
  Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg (2020)
  ISBN nr.: 
  9788779523067
  Omfang: 
  361 sider
  Udgiver: 
  Industry Community for the Working Environment in Building & Construction
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:131816782|980|a