• Dansk
 • English

term.subject="arbejdsmiljø"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Arbejdspladsvurderinger : hvordan et obligatorisk virkemiddel til evaluering af arbejdsmiljøet virker på offentlige arbejdspladser

  • Bog
  61.44 ARB

  Arbejdspladsvurderinger : hvordan et obligatorisk virkemiddel til evaluering af arbejdsmiljøet virker på offentlige arbejdspladser

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af hvilke faktorer der øver indflydelse på arbejdspladsvurderingernes tilrettelæggelse, udformning og nytte. Baseret på spørgeskemadata fra arbejdsmiljørepræsentater i den offentlige sektor og kvalitative interviews med nøglepersoner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47469538|980|.
  Note: 
  Indhold: Indhold: Forord ; Sammendrag ; Virker arbejdspladsvurderinger? ; Hvad ved vi i forvejen? ; Arbejdsmiljørepræsentanterne og APV ; Konflikt og handlepres ; Indflydelse og engagement ; Tilrettelæggelse af APV ; Den viden, der produceres ; Ledelsesstøtte; Anvendelse og nytte ; Konklusion ; Efterskrift: Bør APV offentliggøres? ; Litteraturliste ; Tabelfortegnelse ; Metode ; Det anvendte spørgeskema ; Liste over anvendte variable ; Bilagstabeller
  ISBN nr.: 
  9788740832662
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47469538|980|a
 2. Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

  • Bog
  Peter Michael Goetz: Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde
  61.44 GOE

  Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Det kan være vanskeligt at sætte grænser og sige nej - også for professionelle hjælpere. Får man ikke gjort det ordentligt, kan situationen skride ud og føre til unødvendige og voldsomme belastninger. Både for den, man afviser, og for hjælperen selv. Under hjælperuddannelserne lærer man, at man skal kunne prioritere og afgrænse sin hjælp, og at gøre det hensynsfuldt. I praksis er det imidlertid ikke altid så enkelt. Det er der flere årsager til. Årsagerne kan være svære at få øje på og kan spille uheldigt sammen. De kan ligge gemt i hjælperens situation, den hjælpsøgendes situation og i de praktiske rammer for hjælpen. Men de kan også udspringe af forforståelser af, hvad det vil sige at være en god og velmenende hjælper. Bogen giver et signalement af sådanne faldgruber for at gøre dem nemmere at se og undgå. I bogen giver forfatteren praktiske forslag til sikring af klar og hensynsfuld grænsesætning - til gavn for hjælpens kvalitet, den hjælpsøgendes tilfredshed samt hjælperens trivsel og arbejdsglæde. Kontakt forfatteren her: https://www.petergoetz.dk/
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48320007|980|.
  Note: 
  Indhold: Når grænsesætning udfordres indefra (Pres på hjælperen indefra ; Hjælperens blinde vinkler ; Blokeringer i hjælperens professionelle repertoire ; Kunsten at være professionelt i kontakt med sig selv ; At turde kigge dybt og fordomsfrit på sig selv ; Hjælperens indre drivkræfter) ; Når grænsesætning udfordres udefra (Pres fra hjælpsøgende og deres netværk ; Organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer ; Lokale kulturelle forventninger til hjælperen ; Når samspillende omstændigheder udfordrer hjælperens grænsesætning) ; Praktiske perspektiver (At holde sig i professionel form som grænsesætter ; Arbejdspladsens grænsesætning), Indhold: Forord ; Læsevejledning ; Indledning (Hjælpere uden grænser ; At sætte grænser er ingen kunst - eller er det? ; Grænsesætning som professionel dyd ; At kunne sige nej for at kunne sige helhjertet ja ; Grænsesætningens betydning for effektivitet, kvalitet og bæredygtighed) ; Del 1.: Når grænsesætning udfordres indefra (Pres på hjælperen indefra (Behovet for at være umiddelbart medfølende og kærlig ; Ulyst til konflikter ; Konkurrerende indre billeder af "den gode hjælper" ; Skyldfølelse og skamfølelse ; Honnette ambitioner ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Hjælperens blinde vinkler (Blinde vinkler i mødet med den hjælpsøgende ; Modoverføring - hjælperens overføring i forhold til den hjælpsøgende ; Blinde vinkler i forhold til arbejdspladsen og ledelsen ; At være splittet over for arbejdspladsens grænser for ens hjælp ; Forventninger til arbejdspladsen - kontrakter og organisatorisk overføring ; Hvornår er organisatorisk overføring og andre dybere reaktioner over for arbejdspladsen farlige? ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Blokeringer i hjælperens professionelle repertoire (Overidentifikation ; Balancen mellem jeg-du og jeg-det ; Projektiv identifikation ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Kunsten at være professionelt i kontakt med sig selv (At være eller ikke at være ved sin berørthed ; Berørthed som et spejlbillede af den andens følelser ; At anvende sin spontane spejling professionelt ; Andre begreber om berørthed i hjælpearbejdet ; Analyse af eksemplet med moren på børneafdelingen ; Affektsmitte ; Projektiv identifikation kan gå begge veje ; Praktiske perspektiver for hjælperens dagligdag ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; At turde kigge dybt og fordomsfrit på sig selv (At vedkende sig stærke følelser og engagement i arbejdet ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Hjælperens indre drivkræfter (Forskellige drivkræfter og motiver for at hjælpe ; Mere ekstreme motiver knyttet til magt, afhængighed og selvopofrelse ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter)) ; Del 2.: Når grænsesætning udfordres udefra (Pres fra hjælpsøgende og deres netværk (Når de hjælpsøgende og deres netværk presser på ; Manglende kendskab til hjælpens grænser ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer (Hjælpeorganisationers blinde vinkler ; Strukturelle tomrum ; Ydre pres på organisationers gatekeeping ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Lokale kulturelle forventninger til hjælperen (Hjælpsøgendes opfattelse af hjælperens rolle og fag ; Samarbejdspartneres opfattelse af hjælperens rolle og fag ; Organisatoriske forståelser af hjælperens rolle og fag ; Institutionelle normer for overskridelser af hjælperens grænser ; Faglig identitet og grænsesætning ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Når samspillende omstændigheder udfordrer hjælperens grænsesætning (Ikke kun arten, men også mængden af udfordringer kan undergrave professionel grænsesætning ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter)) ; Del 3.: Praktiske perspektiver (At holde sig i professionel form som grænsesætter (Hjælperens almene psykologiske ressourcer ; Faglige og professionelle ressourcer ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Arbejdspladsens grænsesætning (Arbejdspladsens kommunikation udadtil om afgrænsningen af hjælpetilbud ; Arbejdspladsens kommunikation indadtil om afgrænsningen af hjælpen ; Tillid i samarbejdet om grænsesætning ; Udvikling af havarikommissionskultur frem for syndebukskultur ; Syndebukskultur ; Havarikommissionskultur ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter)) ; Litteraturliste ; Eksempeloversigt ; Stikordsregister
  ISBN nr.: 
  9788759333815
  Omfang: 
  176 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48320007|980|a
 3. The secret of the four day week : how to make your business grow by working less

  • Bog
  60.136 ABI

  The secret of the four day week : how to make your business grow by working less

  2020
  1. edition, 1. impression (2020)
  Om den danske virksomhed IHH Nordic, der har indført 4-dages arbejdsuge og samtidigt har fordoblet omsætningen. Om fordele og ulemper ved en 4-dages arbejdsuge og om en ny måde at arbejde på som matcher fremtidens udfordringer. Med råd til både medarbejdere og ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47722071|980|.
  Bidrag af: 
  Billy O'Shea, Pernille Bjerrum
  Original titel: 
  Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige
  ISBN nr.: 
  9788772162140
  Omfang: 
  216 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47722071|980|a
 4. Når lunten bliver for kort : stress hos sygeplejersker

  • Bog
  61.44 MØL

  Når lunten bliver for kort : stress hos sygeplejersker

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Denne bog er til dig, der gerne vil vide mere om stress hos sygeplejersker. Bogen bygger på 40 interviews med sygeplejersker, der fortæller om deres erfaringer med stress i deres arbejde. De kommer selv med forslag til, hvordan man kan forebygge stress i deres arbejde med plejen af patienterne. Stress kan ramme alle og er efterhånden en af de største folkesygdomme i Danmark. Bogen henvender sig til alle typer af sygeplejersker, men kan også læses af andre ansatte i sundhedssektoren, ligesom ledere og ansatte i HR-afdelinger kan have gavn af at læse bogen. Bogen kommer også ind på hvad stress er, og der gives sidst i bogen nogle råd til egen stresshåndtering. ”Når lunten bliver for kort” er skrevet af Mette Mølgaard Hansen f. 1965. Mette er uddannet sygeplejerske og er derudover certificeret coach, stresscoach og masterstresscoach. Hun har i flere år udført stresscoaching til stressede patienter og klienter.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48501524|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Undersøgelsen kort fortalt ; Hvad er værd at vide om stress? ; Kroppens reaktion på stress ; Den stressede patient ; Stresstegn hos sygeplejerskerne ; Årsager til arbejdsrelateret stress hos sygeplejerskerne ; Hvad siger sygeplejerskerne om arbejdsrelateret stress? ; Stressscorer hos sygeplejerskerne ; Sygemeldinger og hjælp til arbejdsrelateret stress ; Sygeplejerskernes liv efter arbejdsrelateret stress ; Forebyggelse af arbejdsrelateret stress ; Sygeplejerskerne ønsker sig ; Omsorg versus stress i sygeplejen ; Stresscoaching som metode ; Hvad kan jeg selv gøre? ; Afslutning
  ISBN nr.: 
  9788797201008
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  Naturligvis
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48501524|980|a
 5. Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø : bedre sammenhæng mellem forskning og praksis

  • Bog
  61.44 MOB

  Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø : bedre sammenhæng mellem forskning og praksis

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47304245|980|.
  Bidrag af: 
  Ulrik Gensby et al.
  ISBN nr.: 
  9788778675293
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Roskilde Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47304245|980|a
 6. Sikre og sunde arbejdspladser : arbejdsmiljøledelsessystemer i praksis : gennemgang og fortolkning af kravene i DS/ISO 45001:2018 sammenlignet med DS/OHSAS 18001:2008

  • Bog
  61.44 ABI

  Sikre og sunde arbejdspladser : arbejdsmiljøledelsessystemer i praksis : gennemgang og fortolkning af kravene i DS/ISO 45001:2018 sammenlignet med DS/OHSAS 18001:2008

  2019
  1. udgave
  Denne bog giver et overblik over DS/ISO 45001:2018 og standardens mange krav og rummer gode råd til, hvordan man i praksis udformer et effektivt arbejdsmiljøledelsessystem, som kan opnå international anerkendelse i form af et akkrediteret certifikat. Arbejdstilsynet har udviklet og introduceret den såkaldte kronesmiley-ordning, der også kan læses mere om i bogen. DS/ISO 45001:2018 supplerer minimumslovgivningen og har stor betydning for arbejdstageres sikkerhed og sundhed. Ved at sørge for, at organisationer etablerer og implementerer et arbejdsmiljøledelsessystem efter standardens krav, vil der kunne skabes et godt arbejdsmiljø, der fremmer arbejdstagernes præstationsevne, arbejdsglæde og velfærd. Et godt arbejdsmiljø kan have afgørende betydning for en organisations indtjening og image. ISOs højniveaustruktur (HLS) er benyttet. Derfor er det let at bygge sit arbejdsmiljøledelsessystem sammen med fx et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001:2015. Bogen kan også snildt bruges sammen med andre DS-håndbøger i denne serie.
  Serie: 
  Emner: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126538731|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Standard, Jenni Boeriths Søndergaard
  Note: 
  I kolofonen: Projektnummer M328717
  ISBN nr.: 
  9788771931181
  Omfang: 
  160 sider
  Udgiver: 
  Dansk Standard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126538731|980|a
 7. Relationer i organisationer : en verden til forskel

  • Bog
  60.136 HAS

  Relationer i organisationer : en verden til forskel

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  De gængse metoder til at fremme personlig udvikling, løse problemer og afgøre konflikter i organisationer problematiseres, og der anvises alternative metoder til at skabe relationelt ansvar, dialog og læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46647238|980|.
  Note: 
  Indhold: Forskellige perspektiver på livet i organisationer (Indledning til del 1 ; Det enkelte organisationsmedlem – fokus på individ eller relation? (Individet ; Relationer ; Når sproget blænder for relationer) ; Begivenheder i organisationer (Hverdagssproget og den lineære forklaringsmodel ; Forståelse som objektiv årsagsforklaring ; Forståelse som erfaringsbaseret opfattelse af sandheder ; Forståelse som adgangsbillet til en social fremtid ; Den lineære og cirkulære forståelsesforms konsekvenser for relationer) ; Tid i organisationer (Tid som objektiv og målelig tid ; Tid som middel til social koordination ; Tid som konventionel metafor ; Tid som meningsskabende kontekstmarkør ; Tidsforståelser og udvikling) ; Narrativer i organisationer (Narrativet og den lineære forklaringsmodel ; Narrativet som konventionel metafor ; Narrativet som kontekstafhængig og positionsbevidst historie ; Narrativer og organisationsudvikling) ; Organisationer (Organisationer som en del af den objektive virkelighed ; Metaforiske forståelser af organisationer ; Organisationer som heliotropiske systemer ; Organisationsforståelse og ændringsstrategier) ; Kommunikation i organisationer (Kommunikation som transmission af informationer ; Kommunikation som relationsbestemte handlinger ; Kommunikation som komplekse interaktionsmønstre i store systemer ; Forskellige perspektiver på skriftlig kommunikation) ; Magt og afmagt i organisationer (Magt som adgang til og rådighed over ressourcer ; Magt som muligheden for at definere virkeligheden ; Brugbarheden af de forskellige perspektiver på magt) ; Rolle og position i organisationer (Rolle som forventninger til og normer for adfærd ; Position som placering i en diskurs ; Position som et erkendelsesmæssigt udgangspunkt ; Rolle og position – hvor fører begreberne os hen?) ; Følelser, ansvar og etik i organisationer (Følelser som en intrapsykisk tilstand hos den enkelte person ; Følelser, individuelt ansvar og moralsk vurdering af andre ; Følelser og værdinormer ; Følelser som kulturelt formet adfærd ; Følelser og relationer ; Følelser og relationelt ansvar)) ; Erkendelsesteori, sprog og organisationsudvikling (Indledning til del 2 ; Personvurdering i organisationer – når relationer bliver usynlige (Hverdagsforståelsen af personlig udvikling ; Oplevelsen af andre mennesker ; Metoder til leder- og medarbejdervurdering ; Risici ved anvendelsen af lineære metoder til personvurdering ; Kendetegn ved individorienterede metoder til personvurdering) ; Koordinationsudvikling i organisationer – når relationer synliggøres (På vej til et nyt sprog om forbundethed ; Et socialkonstruktionistisk alternativ til personvurdering ; Kendetegn ved relationsorienterede metoder til koordinationsudvikling) ; Konfliktløsning – når relationer er beskadiget (Konflikter som en del af den objektive virkelighed ; Ekspertrådgivning som metode til afgørelse af konflikter ; Konflikter som en kollision mellem parternes individuelle behov og interesser ; Faser i optrapning af konflikter ; Parternes egen forhandling af aftaler som metode ; Aftalefokuseret mediation som metode ; Kendetegn ved individorienterede metoder til konfliktløsning) ; Konflikt-opløsning – når relationer og konflikthistorier omformes (Konflikter som sociale konstruktioner ; Den anerkendende udforskning som metode til konflikt-opløsning ; Systemisk konfliktintervention som metode ; Narrativ mediation som metode ; Kendetegn ved relationsorienterede konflikt-opløsningsmetoder) ; Lederens handlekraft og erkendelsesteori (Grundlæggende antagelser i ledelse ; Individspekulationer og motivgranskning – når ledelse kommer på afveje ; Ledelse af relationer ; Legitim ledelse ; Sprogets skabende kraft ; Lederens handlemuligheder efter en personvurdering ; Lederens handlemuligheder, når der er konflikt ; Lederens handlekraft set i et etisk perspektiv ; Opmærksomhedspunkter for ledere) ; Konklusioner (Metode og erkendelsesteori ; Overblik over de beskrevne metoder ; Det springende punkt ; Det svære valg ; Det relationelle ansvar)), Oversigt over eksempler: Eksempel 1: Den omplacerede leder ; Eksempel 2: Den utilfredse direktør ; Eksempel 3: Den „indædte“ konflikt mellem to afdelinger ; Eksempel 4: Den påtænkte spørgeskemaundersøgelse ; Eksempel 5: Den varme stol ; Eksempel 6: Den beslutningslammede chefgruppe ; Eksempel 7: Den visionære direktør i kamp ; Eksempel 8: Den invaderende medarbejdersamtale ; Eksempel 9: Den omsorgsfulde leder ; Eksempel 10: At tale for lukkede døre ; Eksempel 11: Projektlederen, som skulle udvikle sig ; Eksempel 12: Den uforståelige feedback ; Eksempel 13: De anonyme interviews ; Eksempel 14a: Gruppen med den rå tone ; Eksempel 14b: Gruppen med den rå tone (fortsat) ; Eksempel 15a: Konflikten, der løb løbsk ; Eksempel 15b: Konflikten, der løb løbsk (fortsat) ; Eksempel 16a: Den konfliktramte ledelse ; Eksempel 16b: Den konfliktramte ledelse (fortsat) ; Eksempel 17: Sidste udkald
  ISBN nr.: 
  9788771587111
  Omfang: 
  390 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46647238|980|a
 8. Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren : Forebygging av trakassering, trusler og vold

  • Bog
  61.44 HÅN

  Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren : Forebygging av trakassering, trusler og vold

  2019
  Forlagets beskrivelse: Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes. ”Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren” har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for forebygging av vold og trussel om vold for alle ansatte i helse- og sosialsektoren. ”Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren” er skrevet for ansatte og studenter, men er nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte med oppgaver innen HR, HMS og faglig kvalitet og utvikling.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126505191|980|.
  Bidrag af: 
  Ole André Bråten (f. 1977), Anette Falkum (f. 1982)
  Note: 
  Indhold: Kommunikasjon og konflikthåndtering (Konflikthåndtering: strategier og metoder ; Kommunikasjon som verktøy i konflikthåndtering) ; Før, Under og etter konfliktsituasjonen (Før konfliktsituasjoner ; Valg av strategier og metoder for å håndtere vold og trusselsituasjoner ; Etter hendelsen) ; Scenariobaserte caser (Arenaer der du kan møte vold, trusler og trakassering)
  ISBN nr.: 
  9788202663636, 9788202625306
  Omfang: 
  205 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126505191|980|a
 9. Ledelse med social kapital i den offentlige sektor

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46076311|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er social kapital? (Ti år med social kapital ; Ledelse i den offentlige sektor under forandring ; Social kapital i organisationer ; Kerneopgaven, tillid, retfærdighed og samarbejdsevne) ; Ledelse med social kapital i praksis (Lederens roller og opgaver ; Effektive arbejdsprocesser med udgangspunkt i kerneopgaven ; Design af samarbejde ; Tillid, magt og kontrol ; Retfærdighed i ledelse af medarbejdere ; Faglige medarbejdere - mellem selvledelse og samarbejde ; Social kapital i samspillet mellem borger og medarbejder ; Forandringer som vilkår?)
  ISBN nr.: 
  9788750053989
  Omfang: 
  233 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46076311|980|a
 10. Grundbog i belastningspsykologi : forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde

  • Bog
  61.6422 HØG

  Grundbog i belastningspsykologi : forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde

  2019
  3. reviderede udgave, 1. oplag (2019)
  Om professionelles arbejde i psykisk krævende job, med fokus på forståelse af selve påvirkningerne, reaktionerne og strategier til at forebygge og håndtere mentale arbejdsskader på såvel organisations-, ledelses- og individniveau
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48684785|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Middelboe
  ISBN nr.: 
  9788799632084
  Omfang: 
  272 sider
  Udgiver: 
  Ictus
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48684785|980|a