• Dansk
 • English

term.subject="arbejdsmiljø"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Arbejdspladsvurderinger : hvordan et obligatorisk virkemiddel til evaluering af arbejdsmiljøet virker på offentlige arbejdspladser

  • Bog
  61.44 ARB

  Arbejdspladsvurderinger : hvordan et obligatorisk virkemiddel til evaluering af arbejdsmiljøet virker på offentlige arbejdspladser

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af hvilke faktorer der øver indflydelse på arbejdspladsvurderingernes tilrettelæggelse, udformning og nytte. Baseret på spørgeskemadata fra arbejdsmiljørepræsentater i den offentlige sektor og kvalitative interviews med nøglepersoner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47469538|980|.
  Note: 
  Indhold: Indhold: Forord ; Sammendrag ; Virker arbejdspladsvurderinger? ; Hvad ved vi i forvejen? ; Arbejdsmiljørepræsentanterne og APV ; Konflikt og handlepres ; Indflydelse og engagement ; Tilrettelæggelse af APV ; Den viden, der produceres ; Ledelsesstøtte; Anvendelse og nytte ; Konklusion ; Efterskrift: Bør APV offentliggøres? ; Litteraturliste ; Tabelfortegnelse ; Metode ; Det anvendte spørgeskema ; Liste over anvendte variable ; Bilagstabeller
  ISBN nr.: 
  9788740832662
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47469538|980|a
 2. Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

  • Bog
  61.44 GOE

  Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper : om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Det kan være vanskeligt at sætte grænser og sige nej - også for professionelle hjælpere. Får man ikke gjort det ordentligt, kan situationen skride ud og føre til unødvendige og voldsomme belastninger. Både for den, man afviser, og for hjælperen selv. Under hjælperuddannelserne lærer man, at man skal kunne prioritere og afgrænse sin hjælp, og at gøre det hensynsfuldt. I praksis er det imidlertid ikke altid så enkelt. Det er der flere årsager til. Årsagerne kan være svære at få øje på og kan spille uheldigt sammen. De kan ligge gemt i hjælperens situation, den hjælpsøgendes situation og i de praktiske rammer for hjælpen. Men de kan også udspringe af forforståelser af, hvad det vil sige at være en god og velmenende hjælper. Bogen giver et signalement af sådanne faldgruber for at gøre dem nemmere at se og undgå. I bogen giver forfatteren praktiske forslag til sikring af klar og hensynsfuld grænsesætning - til gavn for hjælpens kvalitet, den hjælpsøgendes tilfredshed samt hjælperens trivsel og arbejdsglæde. Kontakt forfatteren her: https://www.petergoetz.dk/
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48320007|980|.
  Note: 
  Indhold: Når grænsesætning udfordres indefra (Pres på hjælperen indefra ; Hjælperens blinde vinkler ; Blokeringer i hjælperens professionelle repertoire ; Kunsten at være professionelt i kontakt med sig selv ; At turde kigge dybt og fordomsfrit på sig selv ; Hjælperens indre drivkræfter) ; Når grænsesætning udfordres udefra (Pres fra hjælpsøgende og deres netværk ; Organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer ; Lokale kulturelle forventninger til hjælperen ; Når samspillende omstændigheder udfordrer hjælperens grænsesætning) ; Praktiske perspektiver (At holde sig i professionel form som grænsesætter ; Arbejdspladsens grænsesætning), Indhold: Forord ; Læsevejledning ; Indledning (Hjælpere uden grænser ; At sætte grænser er ingen kunst - eller er det? ; Grænsesætning som professionel dyd ; At kunne sige nej for at kunne sige helhjertet ja ; Grænsesætningens betydning for effektivitet, kvalitet og bæredygtighed) ; Del 1.: Når grænsesætning udfordres indefra (Pres på hjælperen indefra (Behovet for at være umiddelbart medfølende og kærlig ; Ulyst til konflikter ; Konkurrerende indre billeder af "den gode hjælper" ; Skyldfølelse og skamfølelse ; Honnette ambitioner ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Hjælperens blinde vinkler (Blinde vinkler i mødet med den hjælpsøgende ; Modoverføring - hjælperens overføring i forhold til den hjælpsøgende ; Blinde vinkler i forhold til arbejdspladsen og ledelsen ; At være splittet over for arbejdspladsens grænser for ens hjælp ; Forventninger til arbejdspladsen - kontrakter og organisatorisk overføring ; Hvornår er organisatorisk overføring og andre dybere reaktioner over for arbejdspladsen farlige? ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Blokeringer i hjælperens professionelle repertoire (Overidentifikation ; Balancen mellem jeg-du og jeg-det ; Projektiv identifikation ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Kunsten at være professionelt i kontakt med sig selv (At være eller ikke at være ved sin berørthed ; Berørthed som et spejlbillede af den andens følelser ; At anvende sin spontane spejling professionelt ; Andre begreber om berørthed i hjælpearbejdet ; Analyse af eksemplet med moren på børneafdelingen ; Affektsmitte ; Projektiv identifikation kan gå begge veje ; Praktiske perspektiver for hjælperens dagligdag ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; At turde kigge dybt og fordomsfrit på sig selv (At vedkende sig stærke følelser og engagement i arbejdet ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Hjælperens indre drivkræfter (Forskellige drivkræfter og motiver for at hjælpe ; Mere ekstreme motiver knyttet til magt, afhængighed og selvopofrelse ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter)) ; Del 2.: Når grænsesætning udfordres udefra (Pres fra hjælpsøgende og deres netværk (Når de hjælpsøgende og deres netværk presser på ; Manglende kendskab til hjælpens grænser ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer (Hjælpeorganisationers blinde vinkler ; Strukturelle tomrum ; Ydre pres på organisationers gatekeeping ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Lokale kulturelle forventninger til hjælperen (Hjælpsøgendes opfattelse af hjælperens rolle og fag ; Samarbejdspartneres opfattelse af hjælperens rolle og fag ; Organisatoriske forståelser af hjælperens rolle og fag ; Institutionelle normer for overskridelser af hjælperens grænser ; Faglig identitet og grænsesætning ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Når samspillende omstændigheder udfordrer hjælperens grænsesætning (Ikke kun arten, men også mængden af udfordringer kan undergrave professionel grænsesætning ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter)) ; Del 3.: Praktiske perspektiver (At holde sig i professionel form som grænsesætter (Hjælperens almene psykologiske ressourcer ; Faglige og professionelle ressourcer ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter) ; Arbejdspladsens grænsesætning (Arbejdspladsens kommunikation udadtil om afgrænsningen af hjælpetilbud ; Arbejdspladsens kommunikation indadtil om afgrænsningen af hjælpen ; Tillid i samarbejdet om grænsesætning ; Udvikling af havarikommissionskultur frem for syndebukskultur ; Syndebukskultur ; Havarikommissionskultur ; Sammenfatning ; Opmærksomhedspunkter)) ; Litteraturliste ; Eksempeloversigt ; Stikordsregister
  ISBN nr.: 
  9788759333815
  Omfang: 
  176 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48320007|980|a
 3. Nænsom nødværge : Durewall-metoden

  • Bog
  61.44 MAM

  Nænsom nødværge : Durewall-metoden

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Principper og teknikker til, hvorledes man som medarbejder kan forebygge eller håndtere vold, trusler og konflikter i hverdagen eksempelvis i ældreplejen, i socialpsykiatrien og på det sociale område. Med øvelser og refleksionsopgaver
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393693|980|.
  ISBN nr.: 
  9788762820616
  Omfang: 
  94 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38393693|980|a
 4. Kontorkoma : fra støj til fordybelse i dit arbejde

  • Bog
  60.136 HAU

  Kontorkoma : fra støj til fordybelse i dit arbejde

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Tankevækkende og lettilgængelig bog om at generobre vores fantastiske hjerner fra storrumskontorerne og vores selvskabte støjtæppe. Interessant for både arbejdsgivere og arbejdstagere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48741657|980|.
  ISBN nr.: 
  9788750054641
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48741657|980|a
 5. The secret of the four day week : how to make your business grow by working less

  • Bog
  60.136 ABI

  The secret of the four day week : how to make your business grow by working less

  2020
  1. edition, 1. impression (2020)
  Om den danske virksomhed IHH Nordic, der har indført 4-dages arbejdsuge og samtidigt har fordoblet omsætningen. Om fordele og ulemper ved en 4-dages arbejdsuge og om en ny måde at arbejde på som matcher fremtidens udfordringer. Med råd til både medarbejdere og ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47722071|980|.
  Bidrag af: 
  Billy O'Shea, Pernille Bjerrum
  Original titel: 
  Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige
  ISBN nr.: 
  9788772162140
  Omfang: 
  216 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47722071|980|a
 6. Når lunten bliver for kort : stress hos sygeplejersker

  • Bog
  61.44 MØL

  Når lunten bliver for kort : stress hos sygeplejersker

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Denne bog er til dig, der gerne vil vide mere om stress hos sygeplejersker. Bogen bygger på 40 interviews med sygeplejersker, der fortæller om deres erfaringer med stress i deres arbejde. De kommer selv med forslag til, hvordan man kan forebygge stress i deres arbejde med plejen af patienterne. Stress kan ramme alle og er efterhånden en af de største folkesygdomme i Danmark. Bogen henvender sig til alle typer af sygeplejersker, men kan også læses af andre ansatte i sundhedssektoren, ligesom ledere og ansatte i HR-afdelinger kan have gavn af at læse bogen. Bogen kommer også ind på hvad stress er, og der gives sidst i bogen nogle råd til egen stresshåndtering. ”Når lunten bliver for kort” er skrevet af Mette Mølgaard Hansen f. 1965. Mette er uddannet sygeplejerske og er derudover certificeret coach, stresscoach og masterstresscoach. Hun har i flere år udført stresscoaching til stressede patienter og klienter.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48501524|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Undersøgelsen kort fortalt ; Hvad er værd at vide om stress? ; Kroppens reaktion på stress ; Den stressede patient ; Stresstegn hos sygeplejerskerne ; Årsager til arbejdsrelateret stress hos sygeplejerskerne ; Hvad siger sygeplejerskerne om arbejdsrelateret stress? ; Stressscorer hos sygeplejerskerne ; Sygemeldinger og hjælp til arbejdsrelateret stress ; Sygeplejerskernes liv efter arbejdsrelateret stress ; Forebyggelse af arbejdsrelateret stress ; Sygeplejerskerne ønsker sig ; Omsorg versus stress i sygeplejen ; Stresscoaching som metode ; Hvad kan jeg selv gøre? ; Afslutning
  ISBN nr.: 
  9788797201008
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  Naturligvis
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48501524|980|a
 7. Viden der virker? : arbejdsmiljø fra forskning til handling

  • Bog
  61.44 MAL

  Viden der virker? : arbejdsmiljø fra forskning til handling

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Forlagets beskrivelse: Hvordan bruger vi bedst forskningsresultater om arbejdsmiljø i lovgivningen og ude på arbejdspladserne? ”Viden der virker?” ser på, hvordan vi bruger – og til tider ignorerer – forskernes viden om skadevirkninger, årsager og sammenhæng inden for arbejdsmiljø. Per Malmros har arbejdet inden for stort set alle områder af arbejdsmiljøsystemet gennem mere end 30 år. Det har været en periode med en rivende udvikling, hvor forskningen har produceret væsentlig ny viden om arbejdsmiljøet. Men desværre har den ikke på en gennemsigtig og konsekvent måde udmøntet sig i forebyggelse. ”Viden der virker?” sætter spørgsmålstegn ved den administrativ-politiske praksis, der har udviklet sig i Arbejdstilsynet. Alt for megen arbejdsmiljøforskning går tabt. Undersøgelser og forskningsresultater bliver sjældent brugt optimalt, når der efterfølgende skal tages politiske beslutninger. Ligeledes dikterer politisk pres og mediehistorier, hvad der skal forskes i. Bogens forfatter, Per Malmros, mener, at der mangler metoder og arbejdsgange for ’fordøjelsen’ af forskningsresultaterne, herunder hvordan vi implementerer dem i politiske beslutninger og i praksis, eller hvordan vi kan drage nytte af den eventuelle effekt. Med udgangspunkt i embedsmandens rolle som formidler mellem videnskab og politik kaster forfatteren et kritisk blik på dansk arbejdsmiljøs nyere historie og diskuterer, hvordan evidens, vidensdeling og en dosis sund fornuft kan give os et bedre arbejdsmiljø fremover. Per Malmros at ruske op i både sin egen forskerkreds, men også i forskningsbrugere, politikere og medier, der ofte blæser enkeltsager op uden at lytte til eksperterne på området.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:54821247|980|.
  Note: 
  Indhold: Debatten om arbejdsmiljø ; Virkemidler ; Videnskaben bag ; Arbejdsmiljøforskningens historie i Danmark ; Forvaltningens udvikling ; Videnskab i forvaltningen i dag ; Vejen fra forskning til anvendelse ; Sager om arbejdsmiljø ; Hvordan forøger og forbedrer vi anvendelse af forskningsresultater ; Efterord : fra forskning til handling
  ISBN nr.: 
  9788771189940
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:54821247|980|a
 8. Vejen til fælles meningsskabelse : selvkompleksitet, udvikling og agilitet på jobbet

  • Bog
  60.13 BER

  Vejen til fælles meningsskabelse : selvkompleksitet, udvikling og agilitet på jobbet

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  En kortlægning af den menneskelige bevidstheds udviklingsrytme, og hvordan evnen til at håndtere kompleksitet og meningsskabelse kan understøtte en bedre trivsel og psykologisk rummelig arbejdsplads. Med cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:45944824|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Lindblad
  Original titel: 
  Changing on the job
  ISBN nr.: 
  9788793607347
  Omfang: 
  330 sider
  Udgiver: 
  Content Publishing
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:45944824|980|a
 9. Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen

  • Bog
  34.52 CHR

  Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Forlagets beskrivelse: I de senere år er der kommet stigende fokus på arbejdsgiverens rolle over for sine medarbejdere, når det gælder til medarbejdernes generelle sundhed. Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen behandler den retlige regulering af kost, rygning, alkohol, motion og stress. Særligt initiativerne vedrørende kost og motion er nye og omfatter såvel frivillige som tvungne motionsordninger på arbejdspladsen. Sundhedsfremme på arbejdspladsen handler om virksomhedernes værdigrundlag og produktivitet, men skal også tage hensyn til de ansattes trivsel og arbejdsmiljø. Det afspejler sig i en stadig mere kompleks regulering, der ofte befinder sig i en vanskelig balancegang mellem modsatrettede interesser. Bogen er baseret på forfatterens ph.d.-afhandling.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:45996476|980|.
  Note: 
  På titelsiden fejlagtigt: 2019, Indhold: Introduktion til afhandlingen (Introduktion til afhandlingen) ; Fra beskyttelse af børn og unge til sundhedsfremme på arbejdspladsen (Indledning ; Fabrikslovene mv. ; Arbejderbeskyttelseslovene ; Arbejdsmiljøloven) ; Stress, rygning, alkohol, kost & motion i en retlig belysning (Indledning ; Stress ; Rygning ; Alkohol ; Kost og motion) ; Afslutning af afhandlingen (Sammenfatning og afsluttende bemærkninger ; Resuméer) ; Bibliografi
  ISBN nr.: 
  9788757442694
  Omfang: 
  309 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:45996476|980|a
 10. Arbejdsmiljø i dansk byggeri

  • Bog
  61.44 ARB

  Arbejdsmiljø i dansk byggeri

  2018
  8. udgave, 1. oplag (2018)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54994710|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Byggeri, Per Stig Jørgensen, Mogens Tolstrup
  ISBN nr.: 
  9788792799333
  Omfang: 
  352 sider
  Udgiver: 
  Dansk Byggeri, Arbejdsmiljøforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54994710|980|a