• Dansk
 • English

term.subject="arbejdsliv"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Senior og selvstændig : tag hul på dit 3. arbejdsliv

  • Bog
  60.108 GLA

  Senior og selvstændig : tag hul på dit 3. arbejdsliv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Inspiration fra 15 seniorer som alle har fundet en ny arbejdsidentitet som senior, samt en teoretisk og praktisk guide, hvor man som senior får gode råd til, hvordan man kommer i gang med et nyt arbejdsliv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780535|980|.
  Note: 
  Indhold: Fortællinger fra selvstændige seniorer (De nystartede ; Godt i gang ; De erfarne) ; Guide til nystartede og til dig, der fortsætter længe (Motivation ; Hvad er det så, du vil lave? ; Skala og virksomhedsformer ; Økonomisk serviceeftersyn ; Dagligdagen som selvstændig ; Genopfindelse og efteruddannelse ; Netværk ; Seniorpræmie, sikkerhed og sygdom ; Hvor længe bliver du ved? ; Skabelon til startplan)
  ISBN nr.: 
  9788772162201
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47780535|980|a
 2. Gør det godt : et opgør med accelerationsarbejdet

  • Bog
  60.136 SCH

  Gør det godt : et opgør med accelerationsarbejdet

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Om at fremme det sunde arbejdsliv til gavn for kunder og samfund. Om hvordan man kan gøre op med planlægning og målemani til fordel for større arbejdsglæde og værdiskabelse. Med cases og værktøjer til brug for skabelsen af den gode arbejdsplads
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48125646|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Mette Futtrup
  Note: 
  Indhold: Accelerationsarbejdets giftige cocktail ; Gør det tæt på : hold op med at løbe rundt efter data ; Gør det rigtige : hold op med bare at være effektiv ; Gør det rigtigt : hold op med bare at gøre det målbart ; Gør det med tillid : hold op med at tune organisationen ; Gør det meningsfuldt : hold op med at kontrollere alting ; Gør det nu : hold op med at vente på en facitliste
  ISBN nr.: 
  9788740061338
  Omfang: 
  199 sider
  Udgiver: 
  Politiken
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48125646|980|a
 3. Kontorkoma : fra støj til fordybelse i dit arbejde

  • Bog
  60.136 HAU

  Kontorkoma : fra støj til fordybelse i dit arbejde

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Tankevækkende og lettilgængelig bog om at generobre vores fantastiske hjerner fra storrumskontorerne og vores selvskabte støjtæppe. Interessant for både arbejdsgivere og arbejdstagere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48741657|980|.
  ISBN nr.: 
  9788750054641
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48741657|980|a
 4. Universell utforming og samfunnsdeltakelse

  • Bog
  ? LID

  Universell utforming og samfunnsdeltakelse

  2020
  Forlagets beskrivelse: Universell utforming og medborgerskap er avgjørende faktorer om så mange som mulig skal få anledning til å ytre seg og delta aktivt i samfunnet. I denne boken presenterer professor Inger Marie Lid ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes for at flest mulig kan være aktive ut fra sine egne forutsetninger. Hun utdyper universell utforming teoretisk og i praksis, og diskuterer forholdet mellom individ og fellesskap. Lid drøfter forutsetningene for samfunnsdeltakelse på ulike arenaer, og hvordan samfunnet kan bygge en kultur for likeverd, medborgerskap og likestilling. Forfatteren reiser en rekke sentrale problemstillinger, blant annet om hvordan oppnå likeverdige muligheter for samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering, om universell utforming er like bra for alle, og om det finnes grenser for hva som skal utformes universelt. Boken er aktuell og nyttig for studenter, yrkesutøvere og forskere innen samfunnsplanlegging, tjeneste- og produktutvikling, vernepleie og helsefag, pedagogikk, diakoni, IKT, tekniske fag, design og arkitektur.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126719981|980|.
  Note: 
  Indhold: Forord ; Innledning (Sentrale begreper ; Nærmere om bokens kapitler) ; Teoretiske perspektiver på funksjonsevne og funksjonshemming (Historisk bakteppe ; Forankring i en demokratiforståelse ; Tre analytiske nivåer: mikro, meso og makro ; Teorier om funksjonshemming ; Medisinske og sosiale forståelsesmodeller ; Funksjonshemming som interaksjon og relasjon ; Kritisk realisme som teoretisk ramme for fenomenet funksjonshemming ; Relasjonelle modeller) ; Jus og politikk (Likestillings- og diskrimineringsloven ; Plan- og bygningsloven og universitets- og høyskoleloven ; Fortolkning i praksis ; FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ; EU-direktiv ; Struktur for likestilling og likeverdig tilgjengelighet) ; Etiske perspektiver (Verdsetting av menneskelig mangfold ; Etisk sensitivitet ; Betydningen av etisk teori ; Hva betyr likeverdig? ; Språkets betydning) ; Menneskerettighetsperspektiv («Personer med nedsatt funksjonsevne» som gruppe ; Konkrete rettigheter eller en retningsgivende konvensjon? ; FNs bærekraftsmål: Ingen skal utelates ; Deltakelse som rettferdighet ; Deltakelse i livsløpets faser) ; Metoder for forskning og kunnskapsutvikling (FN-konvensjonen forplikter ; Kunnskapsbasert praksis ; Forståelse og fortolkning ; Samproduksjon av kunnskap ; Gå-intervju ; Kartleggingsverktøy ; Casestudier ; Deltakende aksjonsforskning ; Den virkelige verden eller laboratorium ; Forskning gjennom praksis ; Analyse av datamateriale ; Forskningsetiske overveielser ; Medvirkning og tverrfaglighet) ; Menneskelig mangfold som fortolkningshorisont (Livsløpet ; Mikroperspektiv på tilgjengelighet ; Psykososiale aspekter ved tilgjengelighet og barrierer ; Aldersvennlige lokalsamfunn ; Mangfold som vilkår) ; Tverrfaglige samarbeidsprosesser (Fagpersoners kunnskap om menneskerettigheter ; Tverrfaglig samarbeid som innovasjon ; Medvirkning i faglige og politiske prosesser) ; Samfunnsplanlegging (Tverrfaglige bidrag i planlegging ; Kommunal planstrategi ; Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven ; Folkehelse ; Ensomhet ; Sosial bærekraft ; Evakuering ; Balanse mellom universell utforming og individuell tilrettelegging) ; Skole og høyere utdanning (Demokrati, ytringsfrihet og medborgerskap i skolen ; Inkludering i utdanningssystemet ; Høyere utdanning ; Pedagogikk for studenter som ennå ikke er studenter ; Rom for læring ; Tilrettelegging for at studenter og ansatte har ulik funksjonsevne ; Hva er barrierene? ; Digitalisering i høyere utdanning ; Et eksempel på utforming av et undervisningsbygg) ; Universell utforming i arbeidslivet (Arbeidsmarked som marked ; Utfordringer med digitalisering ; Rekruttering ; Kultur på arbeidsplassen) ; Helsetjenester og velferdsteknologi (Tilgjengelighet til helsetjenester ; Velferdsteknologi ; Demens) ; Kultur og lokalsamfunn (Tilgjengelighet til kultur og kulturarv ; Restaurering av Eidsvollsbygningen i 2014 ; Steilneset minnested i Vardø ; En raus og inkluderende folkekirke ; Sosial trygghet) ; Avslutning (Friksjon og grenser ; Tilgjengelighet til offentlige rom som demokratisk verdi ; En følelse av medborgerskap)
  ISBN nr.: 
  9788202663513, 9788202651213
  Omfang: 
  176 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126719981|980|a
 5. Kunsten at gå glad på arbejde

  • Bog
  60.136 HON

  Kunsten at gå glad på arbejde

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Tips til hvordan man kan forøge sin arbejdsglæde, og viden og motivation til at arbejde med trivsel og samarbejdsevne på arbejdspladsen. Med øvelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54790546|980|.
  Bidrag af: 
  Kim Reich
  ISBN nr.: 
  9788799664818
  Omfang: 
  151 sider
  Udgiver: 
  Human Upgrade
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54790546|980|a
 6. Pseudoarbejde : hvordan vi fik travlt med at lave ingenting

  • Bog
  33.11 PSE

  Pseudoarbejde : hvordan vi fik travlt med at lave ingenting

  2018
  1. udgave, 2. oplag (2018)
  Forfatterne mener at arbejdslivet er blevet invaderet af meningsløshed og ligegyldige opgaver, og giver et bud på, hvad enhver kan gøre som arbejdstager, leder, og hvad vi kan gøre som samfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54090536|980|.
  Bidrag af: 
  Nanna Wendt Sølvsteen
  ISBN nr.: 
  9788702245325
  Omfang: 
  294 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54090536|980|a
 7. Disrupt dig selv - og bliv en del af fremtiden

  • Bog
  60.1 DIS

  Disrupt dig selv - og bliv en del af fremtiden

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54123639|980|.
  Note: 
  Indhold: Derfor skal du tænke over din karriere og disruption ; De nye teknologier, der vil møde dit job ; Din personlige rejse ; Perspektiver og krystalkuglen
  ISBN nr.: 
  9788772005485
  Omfang: 
  194 sider
  Udgiver: 
  Berlingske, People'sPress
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54123639|980|a
 8. Ledelse med glæde : hvordan de bedste ledere sætter glæden først og skaber fantastiske resultater og en bedre verden

  • Bog
  60.136 KJE

  Ledelse med glæde : hvordan de bedste ledere sætter glæden først og skaber fantastiske resultater og en bedre verden

  2018
  1. oplag (2018)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46090888|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvorfor lede med glæde ; Videnskaben om glæde ; Hvad er glad ledelse ; Glade ledere starter med sig selv ; Medarbejderglæde ; Glade kunder ; Gør verden glad ; Ledelse med glæde i svære tider ; Udfordringerne ved ledelse med glæde
  Original titel: 
  Leading with happiness
  ISBN nr.: 
  9788799451395
  Omfang: 
  243 sider
  Udgiver: 
  Woohoo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46090888|980|a
 9. Vejen ud af arbejdsrelateret stress

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54097921|980|.
  Bidrag af: 
  Nye Visioner firma
  Note: 
  På omslaget: Få konkrete værktøjer og metoder - og bliv stressfri for altid, På ryggen fejlagtigt: Sophie Dam, Indhold: Fakta om stress ; Forskellen mellem positiv og negativ stress ; Årsager til arbejdsrelateret stress ; Symptomer på stress ; Vigtigheden af fysisk og psykisk velvære ; Balancen mellem arbejde og fritid ; Forebyggelse af stress ; Stress og kultur ; Stress og økonomi ; Hvad kan du selv gøre? ; De mange systemer ; Sådan kommer du i gang ; Møder kan være en stressfaktor ; Hvad kan du gøre for en stressramt medarbejder ; Stress før og efter ferien ; Efter en sygemelding med stress ; Symptombehandling eller årsagsbehandling
  ISBN nr.: 
  9788799227150
  Omfang: 
  123 sider
  Udgiver: 
  Nye Visioner
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54097921|980|a
 10. 10 effektive arbejdsvaner : sådan tackler du strømmen af opgaver, e-mails og afbrydelser

  • Bog
  Line Ullmann: 10 effektive arbejdsvaner : sådan tackler du strømmen af opgaver, e-mails og afbrydelser
  60.136 ULL

  10 effektive arbejdsvaner : sådan tackler du strømmen af opgaver, e-mails og afbrydelser

  2018
  1. udgave, 2. oplag (2018)
  Guide til at holde styr på det hele, bruge tiden klogt og nå mere af det, der er vigtigt for dig, i dit arbejdsliv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53878555|980|.
  Note: 
  Indhold: Nå det hele ; Læg planer, der lykkes ; Skab overblik - hurtigt og nemt ; Gør, gem, eller glem det ; Prioritér skarpt ; Planlæg din tid ; Del opgaven op ; Sæt fokus på fokus ; Tag kontrol over indbakken ; Sig af og til nej ; Lad op ; Hold fast
  ISBN nr.: 
  9788771189742
  Omfang: 
  205 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:53878555|980|a