• Dansk
 • English

term.creator="Lars Andersen"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Det er 10 år siden, Bin Laden blev likvideret. Krigen mod terror ulmer fortsat

  • Avisartikel

  Det er 10 år siden, Bin Laden blev likvideret. Krigen mod terror ulmer fortsat

  I: Politiken, 2021-05-03, Sektion 2, s. 5
  Mange troede, at likvideringen af Al-Qaedas leder og begyndelsen på Det Arabiske Forår ville erstatte militant jihad med fredelige demonstrationer og stemmesedler. De tog fejl
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:39078201|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 5
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2021-05-03
  Haves:: 
  870971-avis:39078201|980|a
 2. Boligmarkedet. Vi risikerer, at Danmark knækker

  • Avisartikel

  Boligmarkedet. Vi risikerer, at Danmark knækker

  I: Politiken, 2021-05-02, Sektion 2, s. 6
  Skellet mellem ejere og lejere, mellem land og by vokser med boligprisernes udvikling. Heldigvis er der politiske løsninger på problemet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:39087243|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 6
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2021-05-02
  Haves:: 
  870971-avis:39087243|980|a
 3. Politisk polarisering er resultatet, hvis man sparer sig gennem krisetider

  • Avisartikel

  Politisk polarisering er resultatet, hvis man sparer sig gennem krisetider

  I: Jyllands-posten, 2021-03-19, Sektion 1 (østudgave), s. 25
  Argumentation for at Sverigedemokraterne ikke havde fået den store tilslutning, de har fået, og Storbritannien formodentlig aldrig havde meldt sig ud af EU, hvis landenes regeringer havde ført en bedre økonomisk politik efter finanskrisen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:38903322|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 25
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2021-03-19
  Haves:: 
  870971-avis:38903322|980|a
 4. Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48352197|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden et al.
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Træk af barndommens historie ; Børn og forældre (Introduktion til temaet forældre og børn ; Forældrenes børneomsorg ; Betydningen af skilsmisser : øget risiko for problemer hos børnene) ; Den sociale arv og mobilitet (Introduktion til temaet social arv og mobilitet ; Den sociale arv vejer tungt ; Social- og uddannelsesmæssig mobilitet : en sammenligning mellem Danmark og USA ; Når far får en dom : social arv i kriminalitet) ; Ulighed i levevilkår (Introduktion til temaet økonomisk ulighed i barndommen ; Udviklingen i børns forbrugsmuligheder siden midten af 1980'erne ; Antallet af børn i lavindkomstfamilier) ; Livet i skolen (Introduktion til temaet livet i skolen ; Hvad bruger skolebørn tiden til? ; Skolestartens betydning for familien ; Betydningen af antal undervisningstimer for resultaterne ved folkeskolen afgangsprøve ; Mere om den manglende uddannelsesmæssige mobilitet og intelligensreserven) ; Anbragte børn er udsatte børn (Introduktion til temaet anbragte børn ; Anbringelser i Danmark ; Anbringelser af børn og unge med en ikke-vestlig baggrund) ; Børn af ikke-vestlige indvandrere (Introduktion til temaet børn af ikke-vestlige indvandrere ; Familiebaggrund og uddannelsesdeltagelse ; Starthjælpen gav forringede levevilkår for børn i flygtningefamilier ; Ikke-vestlige efterkommere og kriminalitet)
  ISBN nr.: 
  9788702292411
  Omfang: 
  304 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48352197|980|a
 5. Vi har gransket 50 års økonomisk krisepolitik i Danmark - konklusionen er bekymrende

  • Avisartikel

  Vi har gransket 50 års økonomisk krisepolitik i Danmark - konklusionen er bekymrende

  I: Politiken, 2021-01-17, Sektion 2, s. 6
  De sidste 50 år viser, at økonomiske kriser kan have langvarige og dybt skadelige senfølger. Tusindvis af familier risikerer permanent at stå udenfor, hvis ikke danske politikere fører en offensiv finanspolitik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:38647652|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 6
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2021-01-17
  Haves:: 
  870971-avis:38647652|980|a
 6. Klassisk og moderne samfundsteori. Bind 2

  • Bog
  30.01 KLA

  Klassisk og moderne samfundsteori. Bind 2

  2020
  6. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Bøgerne er en indføring i de forskellige samfundsteoretiske traditioner, og de dertil knyttede begreber. Her foreligger nu en revideret 6. udgave. I 6. udgaven af KLASSISK OG MODERNE SAMFUNDSTEORI er alle kapitler revideret og opdateret. Det gælder både i forhold til ny litteratur og nye teoribrydninger. Yderligere er seks helt nye kapitler blevet tilføjet. Alle bogens kapitler er derudover blevet beriget med refleksionsspørgsmål til brug for læseren; studerende såvel som undervisere, så bogen er nem at anvende hjemme og i undervisning. I bogens første del er hovedvægten lagt på samfundsteorier, der er udviklet fra og med nationalstatens konsolidering og industrialismens og kapitalismens gennembrud i 1800-tallet – dvs. teorier, som findes hos bl.a. Karl Marx, Herbert Spencer, Émile Durkheim, Max Weber og Georg Simmel. I anden del sættes der fokus på teorier, som har præget udviklingen frem til i dag – bl.a. sociologiske tænkere som Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Axel Honneth og Bruno Latour samt mere tværgående teoribygninger som diskursanalyse, fænomenologi, relationel teori, pragmatisme, neoinstitutionalisme og rational choice-teori. Endelig sætter bogens tredje del fokus på centrale samfundsteoretiske temaer såsom medborgerskab, stat, migration og køn. En fyldig litteraturliste, der medtager både originalværker, skandinaviske oversættelser og den vigtigste sekundære litteratur på området, suppleret med et omfattende navne- og emneregister gør bogen anvendelig som opslagsværk og som redskab til litteratursøgning. KLASSISK OG MODERNE SAMFUNDSTEORI er skrevet af danske, norske og svenske sociologer med undtagelse af et enkelt kapitel forfattet af en amerikansk sociolog.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:38394258|980|.
  Bidrag af: 
  Hans Chr. Fink, Tom Havemann, Heine Andersen (f. 1945), Lars Bo Kaspersen
  Note: 
  Indhold: Moderne samfundsteorier (Heine Andersen: Jürgen Habermas og Axel Honneth. Roar Hagen: Niklas Luhmann. Lars Bo Kaspersen: Anthony Giddens. Gunnar Olofsson: Norbert Elias. Michael Hviid Jakobsen: Zygmunt Bauman. Klaus Rasborg: Ulrich Beck. Poul Poder: Randall Collins. Anders Blok: Fransk pragmatisk sociologi : Boltanski, Thévenot, Latour. Relationel teori, procesteori og nyere praksisteori / af Lars Bo Kaspersen og Bente Halkier. John L. Campbell: Neoinstitutionel teori. Makrosociologiske nyklassikere : Immanuel Wallerstein og Michael Mann / af Lars Bo Kaspersen og Andreas Møller Mulvad) ; Nutidige udfordringer til klassisk og moderne samfundsteori (Thomas P. Boje: Civilsamfund, medborgerskab og social kapital. Uffe Østergaard: Nation, nationalisme og nationalitet. Lars Bo Kaspersen: Staten, samfundet og sociologien ; Teorier om globalisering - før og nu. Migration / af Ninna Nyberg Sørensen og Nauja Kleist. Marie Bruvik Heinskou: Køn og samfund. Om teori og teoretisk arbejde / af Margareta Bertilsson og Mikael Carleheden), Bogens figurer kan findes her: https://klassiskogmodernesamfundsteori.digi.hansreitzel.dk/fileadmin/indhold/Klassisk_og_moderne_samfundsteori__Bind_2.pptx
  ISBN nr.: 
  9788741277646
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38394258|980|a
 7. Klassisk og moderne samfundsteori. Bind 1

  • Bog
  30.01 KLA

  Klassisk og moderne samfundsteori. Bind 1

  2020
  6. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Bøgerne er en indføring i de forskellige samfundsteoretiske traditioner, og de dertil knyttede begreber. Her foreligger nu en revideret 6. udgave. I 6. udgaven af KLASSISK OG MODERNE SAMFUNDSTEORI er alle kapitler revideret og opdateret. Det gælder både i forhold til ny litteratur og nye teoribrydninger. Yderligere er seks helt nye kapitler blevet tilføjet. Alle bogens kapitler er derudover blevet beriget med refleksionsspørgsmål til brug for læseren; studerende såvel som undervisere, så bogen er nem at anvende hjemme og i undervisning. I bogens første del er hovedvægten lagt på samfundsteorier, der er udviklet fra og med nationalstatens konsolidering og industrialismens og kapitalismens gennembrud i 1800-tallet – dvs. teorier, som findes hos bl.a. Karl Marx, Herbert Spencer, Émile Durkheim, Max Weber og Georg Simmel. I anden del sættes der fokus på teorier, som har præget udviklingen frem til i dag – bl.a. sociologiske tænkere som Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Axel Honneth og Bruno Latour samt mere tværgående teoribygninger som diskursanalyse, fænomenologi, relationel teori, pragmatisme, neoinstitutionalisme og rational choice-teori. Endelig sætter bogens tredje del fokus på centrale samfundsteoretiske temaer såsom medborgerskab, stat, migration og køn. En fyldig litteraturliste, der medtager både originalværker, skandinaviske oversættelser og den vigtigste sekundære litteratur på området, suppleret med et omfattende navne- og emneregister gør bogen anvendelig som opslagsværk og som redskab til litteratursøgning. KLASSISK OG MODERNE SAMFUNDSTEORI er skrevet af danske, norske og svenske sociologer med undtagelse af et enkelt kapitel forfattet af en amerikansk sociolog.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:38306308|980|.
  Bidrag af: 
  Hans Chr. Fink, Tom Havemann, Heine Andersen (f. 1945), Lars Bo Kaspersen
  Note: 
  Indhold: Klassiske samfundsteorier (Karl Marx / af Heine Andersen, Lars Bo Kaspersen og Per Månson. Herbert Spencer og Ferdinand Tönnies / af Heine Andersen og Jørn Falk. Willy Guneriussen: Émile Durkheim. Hans Henrik Bruun: Max Weber. Christian Stenbak Larsen: Georg Simmel. Amerikansk pragmatisme / af Liv Egholm og Anders Sevelsted) ; Moderne samfundsteorier (Marxisme / af Rune Møller Stahl og Andreas Møller Mulvad. Anders Ramsay: Frankfurterskolen. Jacob Torfing: Diskursteori. Interaktionsteorier / af Søren Kristiansen og Poul Poder. Bjørn Schiermer: Fænomenologi. Roar Hagen: Rational choice. Heine Andersen: Funktionalisme - integration og konflikt. Kirsten Hastrup: Strukturalisme. Kaspar Villadsen: Michel Foucault. Margaretha Järvinen: Pierre Bourdieu), Bogens figurer kan findes her: https://klassiskogmodernesamfundsteori.digi.hansreitzel.dk/fileadmin/indhold/Klassisk_og_moderne_samfundsteori__Bind_1.pptx
  ISBN nr.: 
  9788741277646
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38306308|980|a
 8. Øremærket barsel kan sikre flere kvinder i erhvervseliten

  • Avisartikel

  Øremærket barsel kan sikre flere kvinder i erhvervseliten

  I: Jyllands-posten, 2021-03-06, Erhverv (østudgave), s. 10-11
  To af landets mest indflydelsesrige bestyrelsesformænd går imod opfattelsen af, at der ikke findes kvindelige kandidater til bestyrelsesarbejdet, og de mener at øremærket barsel skal være med til at bringe flere kvinder frem
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:38863193|980|.
  Omfang: 
  Erhverv (østudgave), s. 10-11
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2021-03-06
  Haves:: 
  870971-avis:38863193|980|a
 9. Håndbog i mægling

  • Bog
  30.13 ADR

  Håndbog i mægling

  2018
  3. udgave, 1. oplag (2018)
  Efter en introduktion til emnet gennemgås mæglingsprocessen trin for trin med eksempler især hentet fra mægling på arbejdspladser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46023625|980|.
  ISBN nr.: 
  9788799051441
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  Viemose
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46023625|980|a
 10. Globale mål : visionen om bæredygtig udvikling

  • Bog
  50.1 GLO

  Globale mål : visionen om bæredygtig udvikling

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Bogen belyser nye aspekter ved FN's verdensmål og deres rolle i forhold til visionen om global bæredygtig udvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46785029|980|.
  Bidrag af: 
  Heine Andersen (f. 1945), Steen Hildebrandt, Lars Josephsen et al.
  Note: 
  Indhold: Værdighed (Birgitte Feiring: Værdighed, verdensmål og menneskerettigheder. Marianne Christiansen: Global etik). Mennesker (Michael Stubberup: Verdensborgeren : om indre forankring og medanvsar for helheden. Thomas P. Boje: Det globale civilsamfund : aktør i realisering af verdensmålene?). Velstand (Jørgen Ørstrøm Møller: Den globale økonomi : institutioner, interesser og økonomisk-politisk praksis. Steen Folke: Fra fattigdom og ulighed til global velstand og velfærd : er det muligt? Lars Josephsen: Bæredygtig vækst : hvad er meningen?). Planeten (Katherine Richardson: Jorden i det antropocæne. Biosfæren som menneskehedens livsgrundlag : fra grøn til økologisk økonomi / Ove D. Jacobsen og Vivi Storsletten). Retfærdighed (Heine Andersen: Hvad er en globalt retfærdig fordeling af goder? Eva Grambye: Globale forpligtigelser : garant for "leaving no one behind"). Partnerskab (Lars Engberg-Pedersen: Partnerskaber. Steen Hildebrandt: Solidaritet og nye samarbejds- og organisationsforståelser). Globalt forvalterskab (Klima, demokrati og lederskab i en ny tidsalder / Mads Ejsing og Lars Tønder. Louise Riis Andersen: Global orden). Eftertanker : visionen om bæredygtig udvikling / Steen Hildebrandt og Lars Josephsen. Suzanne Brøgger: Epilog. De 17 verdensmål
  ISBN nr.: 
  9788757444896
  Omfang: 
  273 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46785029|980|a