• Dansk
 • English

term.creator="Inge Storgaard Bonfils"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sociologi og rehabilitering

  • Bog
  61.54

  Sociologi og rehabilitering

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: ”Sociologi og rehabilitering” ønsker at bidrage med viden, som kan give studerende, undervisere og praktikere inden for sundheds- og socialfaglige professioner forståelse for, hvordan sociale og samfundsmæssige faktorer har indvirkning på menneskers hverdagsliv og funktionsevne - og dermed på rehabiliteringsprocessen. Bogen er inspireret af ICF og af dansk rehabiliteringstankegang. Denne anden udgave af bogen er inddelt i 13 kapitler. Nogle kapitler har karakter af oversigtsartikler, som præsenterer konkret viden, og andre kapitler er mere diskuterende og har fokus på, hvordan sociologiske perspektiver kan bidrage til at kvalificere den faglige forståelse af rehabilitering, dilemmaer og udfordringer i rehabiliteringspraksis. Koblingen mellem sociologi og rehabilitering er stadig det centrale omdrejningspunkt, og baggrunden for bogens indhold og de temaer, der belyses i de enkelte kapitler.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47309077|980|.
  Bidrag af: 
  Inger Schrøder, Kirsten Schultz Petersen, Inge Storgaard Bonfils
  Note: 
  Indhold: Sociologiske perspektiver på rehabilitering / Kirsten Schultz Petersen, Inge Storgaard Bonfils & Inger Schrøder. Rehabilitering som sociokulturelt og historisk fænomen / Per Koren Solvang & Inge Storgaard Bonfils. Sociale grupper og ulighed / Henrik Vardinghus-Nielsen & Inger Schrøder. Rammer og vilkår for rehabilitering / Inge Storgaard Bonfils & Jette Bangshaab. Rehabilitering - retsgrundlaget og dets udvikling / Idamarie Leth Svendsen & Inge Storgaard Bonfils. Tilgængelighed og hverdagsteknologi / Sidse Grangaard & Jonas Holsbæk. Bolig og hverdagsliv / Hans Thor Andersen & Inger Schrøder. Lokalsamfund og sociale fællesskaber / Pernille Tanggaard Andersen & Kirsten Schultz Petersen. Krop, bevægelse og deltagelse / Hanne Pallesen & Anne-Merete Kissow. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet / Anne-Le Morville & Kirsten Schultz Petersen. Aktører i rehabiliteringsprocessen / Jette Thuesen & Agnete Neidel. Rehabilitet og identitet / Chalotte Glintborg & Jesper Larsen Mærsk. Intersektionalitet, funktionsnedsættelse og rehabilitering / Mari Holen & Inge Storgaard Bonfils
  ISBN nr.: 
  9788762817784
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47309077|980|a
 2. Til møde i rehabiliteringsteamet : samtaleanalytiske perspektiver på borger- og bisidder-'stemmer'

  • Tidsskriftsartikel

  Til møde i rehabiliteringsteamet : samtaleanalytiske perspektiver på borger- og bisidder-'stemmer'

  I: Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 22, nr. 1 (2019), S. 55-64
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46933869|980|.
  Omfang: 
  S. 55-64
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 22, nr. 1 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46933869|980|a
 3. Erfaringer med ICF på sociale tilbud i Region Hovedstaden

  • Tidsskriftsartikel

  Erfaringer med ICF på sociale tilbud i Region Hovedstaden

  I: Social udvikling, 2018, nr. 4, S. 20-23
  I den sociale virksomhed, Region Hovedstaden har ICF været brugt til udredning af borgernes funktionsevner og funktionsnedsættelser siden 2008. Det har givet et fagligt løft, men har krævet tid og ressourcer - især på at opnå kompetencer i skriftlighed. Og arbejdet med at omsætte viden fra ICF til den daglige praksis er fortsat et indsatsområde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38015737|980|.
  Omfang: 
  S. 20-23
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Social udvikling, 2018, nr. 4
  Haves:: 
  870971-tsart:38015737|980|a
 4. Handicapforståelser mellem teori, erfaring og virkelighed

  • Bog
  38.7

  Handicapforståelser mellem teori, erfaring og virkelighed

  2013
  1. udgave, 2. oplag (2014)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50704785|980|.
  Bidrag af: 
  Inge Storgaard Bonfils et al.
  Note: 
  Indhold: Birgit Kirkebæk: Det historisk flyttelige handicapbegreb. Morten Kurth: Handicap hybrid - mellem den medicinske og den sociale model. Bjarne Richter Bjelke: Wild thing : handicap som krydsfelt. ICF-klassifikationen - balancegang eller glidebane? / Inge Storgaard Bonfils og Leif Olsen. Holger Kallehauge: FN's Handicapkonvention af 6. december 2006. Anne-Merete Kissow: Krop og funktionshæmning. Valg af handicapbegreber gør stor forskel - også i forskning / Leif Olsen og Inge Storgaard Bonfils. Kjeld Høgsbro: Evidenslogik og praktisk erfaring inden for rehabilitering. Anne Kirstine Svanholt: Økonomistyring på handicapområdet. Sarah Glerup: Fra uskyldig stakkel til uværdigt trængende i dansk film. René Ruby: Afvigelse og identitetsdilemmaer. Vi kan godt tale for os selv! / Lisbeth Jensen og Frank Bylov. Bjørn Hamre: Diagnosticering - læringens skyggeside. Handicap og rehabilitering - et sundhedsfagligt perspektiv i krydsfeltet mellem individ, fag og politik / Liselotte Jensen, Lotte Petersen og Gitte Stokholm. Susan Tetler: Handicapforståelsens betydning for det specialpædagogiske professionsblik. Lotte Hedegaard-Sørensen: Situeret professionalisme på handicapområdet - fra manual til situerede skøn og refleksion. John Bertelsen: Solidariske læringsrelationer - om at skabe råderet og nedbryde isolation. Søren Langager: Det afmålte liv - socialpolitik og socialpædagogisk faglighed i tilbud til voksne med udviklingshæmning. Franck Thomas Staub: At berøre det ukendte og vove lyden af det som brister : et essay
  ISBN nr.: 
  9788750043331
  Omfang: 
  323 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:50704785|980|a
 5. Funktionsevneudredning som redskab

  • Tidsskriftsartikel

  Funktionsevneudredning som redskab

  I: Vera, Nr. 69 (2014), S. 42-47
  ICF-udredning kan give en større opmærksomhed på borgerens muligheder og begrænsninger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36350830|980|.
  Omfang: 
  S. 42-47
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Vera, Nr. 69 (2014)
  Haves:: 
  870971-tsart:36350830|980|a
 6. Rehabilitering : ét begreb, mange meninger

  • Tidsskriftsartikel

  Rehabilitering : ét begreb, mange meninger

  I: Social politik, 2013, nr. 1, S. 6-11
  Rehabiliterings-begrebet i dansk sammenhæng og med afsæt i WHO's og FN's definitioner af begrebet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:35505075|980|.
  Omfang: 
  S. 6-11
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Social politik, 2013, nr. 1
  Haves:: 
  870971-tsart:35505075|980|a
 7. Rehabilitering : flertydighed og grænseflader

  • Tidsskriftsartikel

  Rehabilitering : flertydighed og grænseflader

  I: Uden for nummer, Årg. 14, nr. 26 (2012), S. 20-29
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:35770925|980|.
  Omfang: 
  S. 20-29
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Uden for nummer, Årg. 14, nr. 26 (2012)
  Haves:: 
  870971-tsart:35770925|980|a
 8. Ønskes: Kommunr med høj faglighed

  • Tidsskriftsartikel

  Ønskes: Kommunr med høj faglighed

  I: AKF-nyt, 2011, nr. 2, S. 21-22
  Kommunerne befinder sig i en en omstillingsproces på handicapområdet efter strukturreformen. En afgørende udfordring er at sikre høj faglighed i visitationen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:34732396|980|.
  Omfang: 
  S. 21-22
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  AKF-nyt, 2011, nr. 2
  Haves:: 
  870971-tsart:34732396|980|a
 9. Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse

  • Bog
  38.7

  Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse

  2003
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:24871894|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Bengtsson (f. 1941), Leif Olsen (f. 1963), Inge Bonfils, Inge Storgaard Bonfils, Socialforskningsinstituttet, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, Center for Ligebehandling af Handicappede
  Note: 
  På omslaget: AKF: Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, CLH: Center for Ligestilling af Handicappede, SFI: Socialforskningsinstitutet, Indhold: Handicap i dagligliv, politik og forskning (Inge Storgaard Bonfils: Historiske spor og nutidige udfordringer i handicappolitikken. Steen Bengtsson: Handicap som social konstruktion : hvor mange handicappede er der? Henning Olsen: Forbeholdne holdninger til handicappede? Stig Larsson: Forskning reflekterer grundlæggende begreber inden for og uden for handicapområdet) ; Mødet mellem borger og system (Steen Bengtsson: Kortlægning af en problematik : forældre til børn med handicap. Leif Olsen: Kundskabsproduktion kan forvandle afmagt til livsmagt. Sara Vafai-Blom: "Tænk normalt - dernæst på handicappet". En støtte der er brug for : brugernes oplevelse af støtte- og kontaktpersonordningen i Københavns Kommune / Benny Karpatschof og Karin Rue. Allan Klitmøller: Når et alvorligt handicap bliver tredjepart i ægteskabet) ; Kvalitetsudvikling og brugerinddragelse (Steen Bengtsson: Er aktionsforskning vejen til kvalitet? Karl Bach Jensen: Fra psykiatri til erfaringsekspertise : brugerlæreruddannelsen i SamfundSind. Når forandring er målet - om KUBI: KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse / Per Holm og Birger Perlt. Anne Skov: Når brugerne sætter dagsordenen : BIKVA-modellen i praksis)
  ISBN nr.: 
  8775097230
  Omfang: 
  398 sider
  Udgiver: 
  AKF
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:24871894|980|a
 10. Handicap og ligebehandling i praksis

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:27292453|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Bengtsson (f. 1941), Leif Olsen (f. 1963), Inge Storgaard Bonfils, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, AKF, Center for Ligebehandling af Handicappede
  Note: 
  På omslaget: AKF, CLH, SFI, Indhold: Handicapfællesskab mellem identitet og strategi ; Sådan produceres ligebehandling ; Ny kommunal struktur og opgavefordeling - en vej til lige muligheder? ; Har etniske minoriteter lige muligheder i social- og sundhedsvæsenet? ; Ligebehandling i et landskab af stereotyper ; Vold mod kvinder med handicap ; Handicap og forældreskab
  ISBN nr.: 
  9788774878971
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:27292453|980|a