• Dansk
 • English

term.creator="Gitte Meyer"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  • Bog
  : Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed
  37.01 SOC

  Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvad der fylder, udfordrer og giver mening i arbejdet med børn, unge og voksne, der har behov for en socialpædagogisk eller specialpædagogisk indsats. Baseret på interviews med pædagoger, der arbejder på forskellige typer af institutioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39372312|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Mia Steno, Gitte Lyng Rasmussen, Hanne Meyer-Johansen et al.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Faglighed i det social- og specialpædagogiske arbejde (Hvad er faglighed? ; Fintfølenhed - at "ture" sig ind på den anden ; Tvivl - om at kunne agere uden at vide sig sikker ; Om behovet for faglig refleksion ; De mange fagperspektivers profession ; Social- og specialpædagogisk som relationsarbejde ; At kunne tage den andens perspektiv) ; Viden og vidensformer (Hvad er relevant viden for pædagoger? ; Hvilken viden fremhæver pædagogerne selv? "Jeg skal være fuldstændig skarp" - om teoretisk viden ; How to do - om forholdet mellem teori og praksis ; Teoretisk viden som barriere for "mennesket bag" ; Teoretisk viden kræver balanceret brug ; At turde ikke at vide ; Praksisviden som pædagogens kendskab til brugeren ; Praksisviden som pædagogens personlige erfaringer ; Forholdet mellem teoretisk viden og personlige egenskaber) ; Faglig motivation og meningsfuldhed (Et kald eller en profession? ; Når brugerne udvikler sig positivt ; Når brugerne kan mere end forventet ; At kunne bidrage med alternative fortællinger) ; Samarbejde med andre faggrupper (Tværprofessionelt samarbejde er uomgængeligt ; Forskelle i faglige forståelser af opgaven ; Når faggrupper supplerer hinanden ; Om respekt for og anerkendelse i det tværfaglige samarbejde ; Når pædagogisk faglighed tilfører andre faggrupper noget ; Uenigheder og konflikter i samarbejdet) ; Social- og specialpædagogiske metoder (Hvad forstår pædagogerne ved metoder? ; Hvor kommer metoderne fra? ; Neuropædagogik - en hyppigt anvendt tilgang ; Lokal tilpasning af metoder ; Tilpasning af standardmetoder til meningsfuld pædagogisk praksis ; Samtalemetoders betydning for relationsarbejdet ; Metoder som dokumentationsværktøjer) ; Pædagogernes syn på brugerne (Pædagogers forestillinger om børn og voksne i udsatte positioner ; Tre gennemgående kategorier af forestillinger om brugerne ; Brugeren som et helt og unikt menneske ; Brugerne som et skrøbeligt eller sårbart menneske ; Brugerne som et kategoriseret og diagnosticeret menneske) ; Nærhed og distance (Hvor personlig kan man være? ; Er nærhed og distance hinandens modsætninger? ; Følelsers betydning i pædagogisk arbejde ; Det professionelle, personlige og private ; Om at bruge sig selv i det pædagogiske arbejde ; Fysisk afstand som et vilkår for socialpædagogisk arbejde) ; Omsorg, magt og selvbestemmelse (Mellem magt og omsorg ; Selvbestemmelsesret vs. at ville noget med nogen ; At motivere vs. at acceptere borgerens ret til "bare at være" ; Skal man blande sig i borgerens madvaner? ; Pårørendes interesser og ydre vilkår ; Selvkritisk reflektion og gode relationer som pædagogiske værktøjer) ; Afslutning og videre perspektiver (De samfundsmæssige betingelsers betydning ; Tvivl og fintfølenhed som pædagogiske pejlemærker) ; Cases (1. At slippe sin hage til personlig anerkendelse og se den anden som et menneske ; 2. At dømme et menneske "udenfor pædagogisk rækkevidde" ; 3. I et tog på vej til Odense? Om at gå med på psykosen ; 4. Med hjem til jul)
  ISBN nr.: 
  9788750057956
  Omfang: 
  222 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39372312|980|a
 2. Lykkens kontrollanter : trivselsmålinger og lykkeproduktion - og videnskab og politik

  • Bog
  30.01 MEY

  Lykkens kontrollanter : trivselsmålinger og lykkeproduktion - og videnskab og politik

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Undersøgelse og drøftelse af, hvad der sker, når almene, åbne og tolkbare begreber som lykke og trivsel låses fast i definitioner, der kan gøre dem egnede til målinger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52724643|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757437232
  Omfang: 
  153 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:52724643|980|a
 3. Faglige stemmer fra social- og specialpædagogisk praksis : barrierer og muligheder for praksisrelevante læreprocesser i pædagoguddannelsen

  • Tidsskriftsartikel

  Faglige stemmer fra social- og specialpædagogisk praksis : barrierer og muligheder for praksisrelevante læreprocesser i pædagoguddannelsen

  I: Social kritik, Årg. 31, nr. 160 (2019), S. 66-75
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47893593|980|.
  Omfang: 
  S. 66-75
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Social kritik, Årg. 31, nr. 160 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:47893593|980|a
 4. Det kræver myndighed at have myndigheder

  • Avisartikel

  Det kræver myndighed at have myndigheder

  I: Kristeligt dagblad, 2017-11-21, S. 11
  Ordet nærdemokrati har ikke en lang historie på dansk, og mange oplever, at deres indflydelse på, hvad der skal ske i deres lokalområde, er ved at glide dem af hænde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:37625973|980|.
  Omfang: 
  S. 11
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2017-11-21
  Haves:: 
  870971-avis:37625973|980|a
 5. Kan man måle lykken?

  • Avisartikel

  Kan man måle lykken?

  I: Kristeligt dagblad, 2017-02-01, S. 9
  I mindst 2500 år er lykken og det gode liv i den vestlige verden blevet drøftet som et åbent spørgsmål. Det er et klassisk eksistentielt og politisk spørgsmål, der altid har været uenighed om
  Emner: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:37272841|980|.
  Omfang: 
  S. 9
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2017-02-01
  Haves:: 
  870971-avis:37272841|980|a
 6. I praxis - : aktualisering af en tabt dimension

  • Bog
  32.01 MEY

  I praxis - : aktualisering af en tabt dimension

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Et idehistorisk essay om praksisbegrebet i klassisk græsk forstand og nutidens mere bevidstløse fokus på og anvendelse af standardiserede løsninger og teoretiske tilgange i forskellige fagprofessionelle og politiske sammenhænge
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:50642852|980|.
  Note: 
  Indhold: Et praktisk problem (Et klassisk begreb om tænksom tilstedeværelse ; Praksisk fornuft og de praktiske professioner ; Praksisk fornuft og det politiske liv ; Videnskab og praxis) ; Efterskrift: Men kan det nytte i praksis?
  ISBN nr.: 
  9788792927071
  Omfang: 
  144 sider
  Udgiver: 
  Møller
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:50642852|980|a
 7. Forsker: Vi påduttes lykke i metermål

  • Tidsskriftsartikel

  Forsker: Vi påduttes lykke i metermål

  I: Ugebrevet A4 online, 2016-11-04,
  Det er fuldstændig absurd at tro, at lykke kan frembringes og måles, mener forskeren og forfatteren Gitte Meyer, der er aktuel med bogen "Lykkens kontrollanter". Vores snak om produktivitet og innovation gennem arbejdsglæde minder slående om tankegangen bag den nazistiske bevægelse "Kraft durch Freude" i tredivernes Tyskland, advarer hun
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37157325|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugebrevet A4 online, 2016-11-04
  Haves:: 
  870971-tsart:37157325|980|a
 8. Fælles fagligt fundament : evaluering

  • Bog
  37.21 FÆL

  Fælles fagligt fundament : evaluering

  2009
  1. oplag (2009)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28251068|980|.
  Bidrag af: 
  Fælles Fagligt Fundament - Nye Briller i det Pædagogiske Arbejde projekt, Gitte Larsen, Helle Meyer (f. 1953-06-12)
  Note: 
  På omslaget Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk
  Omfang: 
  45 sider
  Udgiver: 
  Videncenter for Evaluering i Praksis
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:28251068|980|a
 9. Kan civilsamfundet redde velfærden?

  • Avisartikel

  Kan civilsamfundet redde velfærden?

  I: Information, 2012-03-05, Sektion 1, s. 18-19
  Den aktuelle krise sætter velfærdsstaten under pres og svækker troen på markedskræfternes frie spil. Til gengæld inviterer krisen til fordomsfri debat om civilsamfundets selvorganiserede aktiviteter. Det kan skabe grundlag for nye frivillige fællesskaber og tillidsbaseret velfærd
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:35063382|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 18-19
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2012-03-05
  Haves:: 
  870971-avis:35063382|980|a
 10. Kvinder til magt og mænd til fald

  • Avisartikel

  Kvinder til magt og mænd til fald

  I: Information, 2012-01-07, Sektion 2, s. 10-13
  Kvinden er klog, stærk og på vej opad i samfundet, mens manden er under pres, da det bedste fra ham er hans sæd, og dermed er hans status dalende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:34978476|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 10-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2012-01-07
  Haves:: 
  870971-avis:34978476|980|a