• Dansk
 • English

term.creator="Dion Rüsselbæk Hansen"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Undervisning, dannelse og ungdomsliv : reflektionsperspektiver og læreruddannelse

  • Bog
  37.17 UND

  Undervisning, dannelse og ungdomsliv : reflektionsperspektiver og læreruddannelse

  2019
  1. oplag (2019)
  Om refleksionsbegrebet i relation til gymnasielæreruddannelsen. Via bl.a. interviews med gymnasielærere og undervisere på pædagogikum giver lærerne deres bud på hvordan de opfatter og arbejder med refleksion, hvilket relateres til en række teorier om refleksion og lærergerning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46678125|980|.
  ISBN nr.: 
  9788740832426
  Omfang: 
  123 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46678125|980|a
 2. Mellem ledere : uddannelsesledelse som problem eller svar?

  • Bog
  37.33 MEL

  Mellem ledere : uddannelsesledelse som problem eller svar?

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52525039|980|.
  Bidrag af: 
  Jakob Ditlev Bøje, Jakob Ditlev Bøje, Dion Rüsselbæk Hansen et al.
  Note: 
  Indhold: Stat, professioner og ledelse / Jakob Ditlev Bøje & Dion Rüsselbæk Hansen. Finn Wiedemann: Send mere ledelse : er der alternativer til ledersamfundet? Lars Frode Frederiksen: Mellem hvad? : hvad er op og ned i hierakiet? Jakob Ditlev Bøje: Galskab eller genialitet? : aktionsforskning som ny mellemledelse. Dion Rüsselbæk Hansen: Ledelse : en intellektuel eller "fordummende" affære? Peter Henrik Raae: Effektive mellemledere : når effektivitetskrav møder gymnasiet. Frihed til at vælge, men ikke frit valg : frihed og liberal styring / Marianne Abrahamsen og Katrin Hjort. Forventninger til folkeskoleledelse : op til implementeringen af den ny reform og Lov 409 / Malan Zachariassen & Jørgen Gleerup. Niels Mandøe Glæsner: Medarbejderdeltagelse : kritik og magtudøvelse i fusionssammenhæng. Bjørn Ribers: Mellem etiske perspektivskift og intervention : om ledelsesmæssig håndteringskompetence og uddannelsesforskning
  ISBN nr.: 
  9788771298710
  Omfang: 
  206 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:52525039|980|a
 3. Demokratisk (ud)dannelse - et realiserbart ideal for alle elever?

  • Tidsskriftsartikel

  Demokratisk (ud)dannelse - et realiserbart ideal for alle elever?

  I: Dansk pædagogisk tidsskrift, 2018, nr. 2, S. 16-25
  Diskussion af en uddannelssessociologisk og didaktisk tendens til at tilskrive visse elever bestemte identiteter og karakteristika og dermed forstærke ulighedsproblematikken i skolen. For elever der tilskrives en ressourcesvag identitet, lægges der op til en særlig type instrumentel undervisning, på bekostning af det overordnede mål om demokratisk dannelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37888699|980|.
  Omfang: 
  S. 16-25
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dansk pædagogisk tidsskrift, 2018, nr. 2
  Haves:: 
  870971-tsart:37888699|980|a
 4. Leg som æstetisk demokratisk anliggende i (ud)dannelsesfeltet

  • Tidsskriftsartikel

  Leg som æstetisk demokratisk anliggende i (ud)dannelsesfeltet

  I: Kognition & pædagogik, Årg. 28, nr. 109 (2018), S. 34-44
  Ud fra tre filosoffer: Rancière, Agamben og Nietzsche gennemgås tesen at legeprocesser forstået som æstetiske processer afgørende for, at (ud)dannelsesfeltets demokratiske opdrag kan realiseres
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37999571|980|.
  Omfang: 
  S. 34-44
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kognition & pædagogik, Årg. 28, nr. 109 (2018)
  Haves:: 
  870971-tsart:37999571|980|a
 5. Kan dannelse styres?

  • Tidsskriftsartikel

  Kan dannelse styres?

  I: Gymnasieforskning, Nr. 13 (2018), S. 16-19
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46129121|980|.
  Omfang: 
  S. 16-19
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Gymnasieforskning, Nr. 13 (2018)
  Haves:: 
  870971-tsart:46129121|980|a
 6. Er postmodernismen virkelig skyld i Trump og fake news?

  • Tidsskriftsartikel

  Er postmodernismen virkelig skyld i Trump og fake news?

  I: Videnskab.dk online, 2017-06-24,
  Postmodernismen har vist os, at vi beslutter, hvad der er sandt og falsk. Den har også givet os en forståelse af verdens reelle uordentlighed. Men kritikerne går for langt, når de giver den skylden for både Trump og fake news, skriver lektor
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37485861|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Videnskab.dk online, 2017-06-24
  Haves:: 
  870971-tsart:37485861|980|a
 7. Frihed og styring : en antologi om læringskulturer i forandring

  • Bog
  37.01 FRI

  Frihed og styring : en antologi om læringskulturer i forandring

  2014
  1. oplag (2014)
  Om didaktiske og pædagogiske problemstillinger fra folkeskole til universitet. Om læring i såvel formelle som uformelle sammenhænge, og om både individers og gruppers læreprocesser. Og hvilke konsekvenser tegner der sig i forhold til den stadig større politiske styring af uddannelsesmæssige og pædagogiske forhold?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51169034|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Beck, Steen Beck, Dion Rüsselbæk Hansen
  ISBN nr.: 
  9788776747404
  Omfang: 
  404 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:51169034|980|a
 8. Den etiske efterspørgsel - i pædagogik og uddannelse

  • Bog
  37.01 ETI

  Den etiske efterspørgsel - i pædagogik og uddannelse

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51223012|980|.
  Bidrag af: 
  Ane Qvortrup, Marianne Abrahamsen, Dion Rüsselbæk Hansen
  Note: 
  Indhold: Grænser for det grænseløse - i pædagogik og uddannelse / Ane Qvortrup & Dion Rüsselbæk Hansen. Anne-Marie S. Christensen: Pædagogikkens professionsetikker : etiske landkort. Dion Rüsselbæk Hansen: Fra (ud)dannelsesanstalt til terapianstalt. Pædagogisk ansvar og risikoen ved inkluderende undervisning / Ane Qvortrup & Thomas R.S. Albrechtsen. Præstation - nøglen til det gode liv? / Mette Alma Kjærsholm Boie & Merete Wiberg. Anita Holm Riis: Tolerance og fællesskab - udelukker de to ting hinanden? Jakob Ditlev Bøje: Pædagoguddannelsen i et vadested - mellem normer for omsorg og opfordringer til faglighed. Det er for elevernes skyld : etik og skoleledelse i gymnasiet / Marianne Abrahamsen & Lars Frode Frederiksen. Rektoretik - mellem retorik og refleksion / Katrin Hjort & Peter Henrik Raae. Hvor kom vi fra, hvor står vi nu og hvor bærer det hen? / Dion Rüsselbæk Hansen & Ane Qvortrup
  ISBN nr.: 
  9788771294828
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:51223012|980|a
 9. I et tyranni er det lettere at handle end at tænke

  • Avisartikel

  I et tyranni er det lettere at handle end at tænke

  I: Information, 2015-10-20, S. 16-17
  Politikernes fantasiløse uddannelsesprodukt fastholder os og de kommende generationer i fordummelsens æra. Og når forskerne forsøger at informere politikerne om konsekvenserne af dette, taler de for døve øren, skriver lektor i uddannelsesvidenskab på SDU
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:36681926|980|.
  Omfang: 
  S. 16-17
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2015-10-20
  Haves:: 
  870971-avis:36681926|980|a
 10. Økonomididaktikkens indtog

  • Tidsskriftsartikel

  Økonomididaktikkens indtog

  I: Gymnasieskolen, 2015, nr. 1, S. 46-49
  Gymnasiets indholdsreform fra 2005 fulgtes af selvejereformen i 2007. Disse to reformer har sat sig spor på forskellig vis. Det kræver varsomhed og kritisk refleksion, hvis vi skal und­gå, at økonomididaktikkens formidling mellem undervisning og økonomi ubemærket flytter fokus væk fra sagsforhold, som ikke reelt har noget med de undervisningsmæssige opgaver at gøre, skriver kronikørerne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36379537|980|.
  Omfang: 
  S. 46-49
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Gymnasieskolen, 2015, nr. 1
  Haves:: 
  870971-tsart:36379537|980|a