• Dansk
 • English

term.creator="Claus Vinther Nielsen"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Folketingsbeslutning gavner ikke borgere med medicinsk uforklarlige tilstande

  • Tidsskriftsartikel

  Folketingsbeslutning gavner ikke borgere med medicinsk uforklarlige tilstande

  I: Ugeskrift for læger online, 2019-04-30,
  Folketinget har med beslutningen om at gøre kronisk træthedssyndrom til en fysisk sygdom - placeret ansvaret hos lægerne - og dermed sendt borgere med en træthedssyndrom/medicinsk uforklarlige tilstand i de forkerte hænder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46656288|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for læger online, 2019-04-30
  Haves:: 
  870971-tsart:46656288|980|a
 2. Rehabilitering : en grundbog

  • Bog
  61.54 REH

  Rehabilitering : en grundbog

  2016
  2. udgave, 1. oplag (2016)
  Forlagets beskrivelse: 'Rehabilitering - en grundbog' er en så stærkt revideret udgave af den bog, der hedder 'Rehabilitering for sundhedsprofessionelle', at der faktisk er tale om en ny bog. Bogens kapitler refererer til og tager udgangspunkt i ICF-modellen. For at guide de studerende til at omsætte den teoretiske viden til klinisk praksis indledes bogen med fire cases, som bogens øvrige kapitler trækker på og henviser til. Der er foretaget en gennemgribende revision af lærebogen, som afspejler de ændringer, der er sket i sundhedsvæsnet, siden 'Rehabilitering for sundhedsprofessionelle' udkom i 2008. Det gælder såvel i lovgivningen som i organiseringen og administrationen af rehabilitering. Bogen beskriver de nye muligheder, der er opstået bl.a. pga. det ændrede syn på rehabilitering i samfundet generelt. Der er enkelte forfattere, der også har skrevet i bogen 'Rehabilitering for sundhedsprofessionelle', men emnerne er belyst i et nyt perspektiv. De fleste forfattere er nye bl.a. betinget af, at nye emner er inddraget i bogen. På trods af de mange forfattere er der lagt vægt på, at bogen ikke fremstår som en antologi, men som en lærebog. Der er mange krydshenvisninger mellem de enkelte kapitler, hvilket betyder, at man ikke nødvendigvis skal læse kapitlerne i kronologisk rækkefølge. Derfor er bogen også anvendelig som opslagsbog. Bogens forfatterteam repræsenter de mange faggrupper, der indgår i de forskellige rehabiliteringstiltag og understreger den betydning, det tværprofessionelle samarbejde har for resultatet af rehabiliteringen.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:52516099|980|.
  Bidrag af: 
  Tove Borg, Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen et al.
  Note: 
  Indhold: Rehabiliteringsfeltet (Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv / Claus Vinther Nielsen, Thomas Maribo og Steen Bengtsson. Definitioner på rehabilitering / Thomas Maribo og Claus Vinther Nielsen. Anette Marianne Larsen: Rehabilitering og lovgivningen. Finn Diderichsen: Behov for og resultat af rehabilitering - et befolkningsperspektiv) ; Væsentlige elementer i rehabilitering (ICF / Thomas Maribo, Lene Bastrup Lange og Claus Vinther Nielsen. Begreberne funktionsevne og funktionsevnenedsættelse / Tove Borg og Tóra H. Dahl. Funktionsevne og helbred i relation til det brede sundhedsbegreb / Tove Borg og Claus Vinther Nielsen. Kirsten Lomborg: Borgernes perspektiv på rehabilitering. Lisbeth Villemoes Sørensen: Samarbejde i rehabiliteringsprocessen. Charlotte Handberg: Rehabiliteringsprocessen. Vurdering af behov for rehabilitering / Thomas Maribo og Claus Vinther Nielsen. Tove Lise Nielsen: Målsætning i rehabilitering. Dokumentation i rehabilitering / Merete Tonnesen og Thomas Maribo. Birgitte Grønnegaard Jepsen: Omgivelsesfaktorer - en del af konteksten i rehabilitering ; Hverdagen og hverdagslivet - aktivitet og deltagelsesperspektivet i rehabilitering. Komplekse interventioner og rehabilitering / Lisa Gregersen Østergaard og Helle Terkildsen Maindahl) ; Anvendt rehabilitering (Carsten Hendriksen: Rehabilitering af gamle. Henrik Thiesen: Socialt udsatte og rehabilitering. Niels Ove Illum: Rehabilitering af børn. Merete Labriola: Arbejdsrettet rehabilitering. Dorte Gilså Hansen: Rehabilitering i almen praksis. Kommunalt forankret rehabilitering: Henning Langberg, Hella Obel og Annette Tzfanya. Sygehusbaseret rehabilitering / Annemette Krintel Petersen og Sussie Lausten. Henning Langberg: Rehabilitering, velfærdsteknologi og telerehabilitering) ; Forskellige faggruppers tilgang til rehabilitering (De professionelle faggruppers kernekompetencer i forbindelse med rehabilitering / Torben Østergaard Christensen et. al
  ISBN nr.: 
  9788712051084
  Omfang: 
  326 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:52516099|980|a
 3. Klinisk socialmedicin & rehabilitering

  • Bog
  61.4 KLI

  Klinisk socialmedicin & rehabilitering

  2016
  2. udgave, 1. oplag (2016)
  Forlagets beskrivelse: "Klinisk socialmedicin og rehabilitering", 2. udgave er nu opdateret med tidssvarende data og lovstof. Bogen formidler viden og redskaber, som på alment niveau sætter den færdiguddannede læge i stand til på systematisk vis at vurdere, hvem der har behov for hjælp - ud over medicinsk diagnostik og behandling - og i givet fald hvilken hjælp der er behov for. a Bogen forklarer lægens hverdag, hvor der skal skabes sammenhæng mellem de offentlige sektorer. Der gennemgås en lang række problemstillinger med udgangspunkt i tværfagligheden som vej til problemløsning. b Emner, der dækkes, er bl.a. funktionsevne, det socialt-lægelige samarbejde, voldsofre og seksuelt misbrugte, funktionelle lidelser samt misbrug og afhængighed. c Bogens primære målgruppe er medicinstuderende, men den er dog skrevet med det formål, at også folkesundhedsvidenskabsstuderende og andre studerende på både bachelor- og kandidatniveau inden for social- og sundhedsområdet kan have glæde af den. Klinisk socialmedicin er den lægelige praksis, der har til formål at bevare og udvikle optimal funktionsevne på trods af tilstedeværende eller oplevet sygdom eller svækkelse. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren i risikozonen opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Bogen forklarer lægens hverdag, hvor der skal skabes sammenhæng mellem de offentlige sektorer. Der gennemgås en lang række problemstillinger med udgangspunkt i tværfagligheden som vej til problemløsning. Læs bl.a. om: funktionsevne, sociallægeligt samarbejde, voldsofre og seksuelt misbrugte, funktionelle lidelser samt alkoholmisbrug og afhængighed. Denne lærebog i klinisk socialmedicin og rehabilitering er et produkt af et samarbejde mellem universiteterne og de klinisk socialmedicinske enheder i København, Århus og Odense. Lærebogens primære målgruppe er medicinstuderende. Lærebogen er dog skrevet med det formål, at også folkesundhedsvidenskabsstuderende og andre studerende på både bachelor- og kandidatniveau inden for social- og sundhedsområdet kan have glæde af den.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:52187583|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Modvig, Britt Toftgaard Jensen, Claus Vinther Nielsen
  Note: 
  Indhold: Klinisk socialmedicin og rehabilitering ; Funktionsevne ; Journalen i klinisk socialmedicin og rehabilitering / Claus Vinther Nielsen, Jens Modvig og Britt Toftgaard Jensen. Bjarne Thyssen Jørgensen: Samordning og koordination i sundhedsvæsenet. Tine Boesen Larsen: Det socialt-lægelige samarbejde. Funktionsevnemåling / Carsten Hendriksen og Kirsten Avlund. Rehabiliteringsplaner / Carsten Hendriksen og Anette Larsen. Indsatsområde børn / Dorte Balle Rubak og Claus Malta Nielsen. Anette Larsen: Voksne, omsorgsydelser og behandlingstilskud ; Voksne, offentlig forsørgelse. I arbejde med helbredsmæssige og sociale begrænsninger / Vibeke Jensen og Jens Tølbøll Mortensen. Carsten Henriksen: Ældre. Finn Diderichsen: Sårbarhed i rehabilitering. Marie Nørredam: Indvandreres og flygtninges sundhed. Hjemløse og hjemløshed /Preben Brandt og Henrik Thiesen. Torturofre / Jens Modvig og Claus Vinter Nielsen. Claus Malta Nielsen: Truede børn. Ulrik Steen: Funktionelle tilstande. Vold og sædelighedsforbrydelser / Ole Ingemann-Hansen og Annie Vesterby. May Olofsson: Sårbare gravide. Alkoholmisbrug og -afhængighed / Ulrik Becker og Anette Søgaard Nielsen. Peter Ege: Stofmisbrug og -afhængighed
  ISBN nr.: 
  9788777498510
  Omfang: 
  311 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:52187583|980|a
 4. Wide variation in function level assessment after stroke in Denmark

  • Tidsskriftsartikel

  Wide variation in function level assessment after stroke in Denmark

  I: Danish medical journal online, Vol. 65, nr. 10 (2018),
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38037501|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Danish medical journal online, Vol. 65, nr. 10 (2018)
  Haves:: 
  870971-tsart:38037501|980|a
 5. Rehabiliteringens historie og lægens fremtidige rolle

  • Tidsskriftsartikel

  Rehabiliteringens historie og lægens fremtidige rolle

  I: Ugeskrift for læger online, 2018-01-01,
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37687200|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for læger online, 2018-01-01
  Haves:: 
  870971-tsart:37687200|980|a
 6. Klinisk socialmedicin og rehabilitering

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:29058792|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Modvig, Britt Toftgaard Jensen, Claus Vinther Nielsen
  Note: 
  Indhold: Klinisk socialmedicin og rehabilitering ; Funktionsevne ; Torturofre / Claus Vinther Nielsen og Jens Modvig. Bjarne Thyssen Jørgensen: Samordning og koordination i sundhedsvæsenet. Journalen i klinisk socialmedicin og rehabilitering / Jens Modvig, Claus Vinther Nielsen og Britt Toftgaard Jensen. Tine Boesen Larsen: Det social-lægelige samarbejde. Funktionsevnemåling / Carsten Hendriksen og Kirsten Avlund. Rehabiliteringsplaner / Carsten Hendriksen og Anette Larsen. Indsatsområde Børn / Dorte Balle Rubak og Claus Malta Nielsen. Anette Larsen: Voksne, omsorgsydelser og behandlingstilskud ; Voksne, offentlig forsørgelse. Arbejdsfastholdelse / Vibeke Jensen og Jens Tølbøll Mortensen. Carsten Henriksen: Ældre. Finn Diderichsen: Sårbarhed i rehabilitering. Marie Nørredam: Indvandrere og flygtninges sundhed. Preben Brandt: Hjemløse og hjemløshed. Claus Malta Nielsen: Truede børn. Ulrik Steen: Funktionelle tilstande. Annie Vesterby: Vold og sædelighedsforbrydelser. May Olofsson: Sårbare gravide. Alkoholmisbrug og -afhængighed / Ulrik Becker og Anette Søgaard Nielsen. Peter Ege: Stofmisbrug og -afhængighed
  ISBN nr.: 
  9788777495977
  Omfang: 
  304 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:29058792|980|a
 7. Arbejdsrettet rehabilitering

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36061944|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for læger online, 2014-05-12
  Haves:: 
  870971-tsart:36061944|980|a
 8. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

  • Tidsskriftsartikel

  Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

  I: Ugeskrift for læger online, 2014-05-12,
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36061421|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for læger online, 2014-05-12
  Haves:: 
  870971-tsart:36061421|980|a
 9. Tilfredshed med kommunal rehabilitering af borgere med kronisk sygdom

  • Tidsskriftsartikel

  Tilfredshed med kommunal rehabilitering af borgere med kronisk sygdom

  I: Sygeplejersken, Årg. 113, nr. 11 (2013), S. 74-79
  I Brønderslev Kommune har man evalueret rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kroniske sygdomme. Trods manglen på målbar effekt var borgerne tilfredse med den kommunale rehabiliteringsafdeling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:35748113|980|.
  Omfang: 
  S. 74-79
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Sygeplejersken, Årg. 113, nr. 11 (2013)
  Haves:: 
  870971-tsart:35748113|980|a
 10. Pensionsreform 2013

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:35511350|980|.
  Omfang: 
  S. 189-197
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Månedsskrift for almen praksis, Årg. 91, nr. 3 (2013)
  Haves:: 
  870971-tsart:35511350|980|a