• Dansk
 • English

phrase.titleSeries="udforderede lærere i en pisa-tid"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Fortællinger fra lærerværelsets underverden i afprofessionaliseringens tidsalder

  • Tidsskriftsartikel

  Fortællinger fra lærerværelsets underverden i afprofessionaliseringens tidsalder

  I: Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019), S. 30-38
  Med afsæt i tre konkrete fortællinger om lærere i hhv. Los Angeles og Gjern, analyserer og problematiserer forfatteren, med afsæt i Ervin Goffmans studier af reaktionsmåder og modstandsformer i institutioner, samfundsmæssige og skolekulturmæssige begrundelser for udfordringer, der på forskellig vis forhindrer lærere i at være lærere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46705068|980|.
  Omfang: 
  S. 30-38
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46705068|980|a
 2. Læring i konkurrencestaten : problemer og alternative perspektiver

  • Tidsskriftsartikel

  Læring i konkurrencestaten : problemer og alternative perspektiver

  I: Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019), S. 5-14
  Der stilles skarpt på nogle sammenhængende og grundlæggende fejltagelser, som konkurrencestatens skole- og uddannelsessystem er bygget på. Herskende internationale strømninger med vægt på reguleringer, evalueringer, tests og ranglister er blevet styrende. Her bliver målinger og tests afgørende styringsinstrumenter, men det fordrejer læringsforståelsen og bevirker, at læringen som helhed bliver dårligere; en udvikling med store konsekvenser for hele samfundet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46704037|980|.
  Omfang: 
  S. 5-14
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46704037|980|a
 3. Den tekniske pædagogik på retur

  • Tidsskriftsartikel

  Den tekniske pædagogik på retur

  I: Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019), S. 22-29
  Nogle særlige forudsætninger var til stede, da den tekniske pædagogik, med baggrund i New Public Management-tankegangen, vandt indpas som et opgør med reforrnpædagogikkens "kærlige slaphed" fra 1990'erne og frem. Men den tekniske pædagogik har ikke kunnet skabe mere læring og faglighed, som dens tilhængere lovede. Tværtimod har lærerne vanskeligt ved at varetage kerneopgaven, og de er stressede og frustrerede
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46704959|980|.
  Omfang: 
  S. 22-29
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46704959|980|a
 4. Fremtidens lærerstuderende fortjener en bedre uddannelse

  • Tidsskriftsartikel

  Fremtidens lærerstuderende fortjener en bedre uddannelse

  I: Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019), S. 77-82
  Lærerstuderendes Landskreds retter her et kritisk blik mod læreruddannelsen, som har store problemer og derfor ikke bidrager til, at de studerende bliver så gode lærere, som de kunne blive. Det skyldes årelange nedskæringer, der har mindsket kvaliteten og mængden af konfrontationstimer, vejledning, feedback og forringet koblingen mellem teori og praksis i forbindelse med praktikkerne. Også modulopbygningen, der kom med den seneste af mange reformer af uddannelsen, er problematisk. Progressionen er ofte ikke-eksisterende, hvilket er demotiverende oq et massivt spild af tid og ressourcer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46728122|980|.
  Omfang: 
  S. 77-82
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46728122|980|a
 5. Udfordringer i lærerjobbet : mellem kærlighed og frustration

  • Tidsskriftsartikel

  Udfordringer i lærerjobbet : mellem kærlighed og frustration

  I: Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019), S. 39-46
  Der tages udgangspunkt i tre rapporter, der viser, at der er et sammenstød mellem den måde, som lærerne ønsker at være lærere på og skolens organisatoriske og politiske rammer. Både erfarne og nyuddannede lærere oplever, at rammerne modarbejder deres daglige arbejde, så der ikke længere er tid til kerneopgaven: samværet med eleverne og den gode undervisning. I stedet resulterer den manglende tid i moralsk stress, mistet arbejdsglæde, oplevelse af meningsløshed og en følelse af at svigte eleverne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46726391|980|.
  Omfang: 
  S. 39-46
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46726391|980|a
 6. Anstændig skoleledelse?

  • Tidsskriftsartikel

  Anstændig skoleledelse?

  I: Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019), S. 15-21
  Med afsæt i en aktuel konfliktsag mellem en folkeskolelærer og en skoleleder, diskuteres relationer og samarbejdsformer mellem lærere og skoleledere ud fra begreberne legalitet og legitimitet på baggrund af læringsmålstyring og demokratisk dannelse som nutidige skolediskurser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46704339|980|.
  Omfang: 
  S. 15-21
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46704339|980|a
 7. De udfordrede lærere

  • Tidsskriftsartikel

  De udfordrede lærere

  I: Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019), S. 47-55
  Læreres dygtighed afhænger både at strukturelle og individuelle betingelser. Forfatteren opridser 7 betingelser, som er afgørende for god praksis. Forfatteren forholder sig også til de lærere, der har et for svagt udgangspunkt til, at de kan lykkes med at løse kerneopgaven - at bidrage til børn og unges trivsel og udvikling, både fagligt, socialt og personligt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46726758|980|.
  Omfang: 
  S. 47-55
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46726758|980|a
 8. Udfrdringer på læreruddannelsen følger med ud i skolen

  • Tidsskriftsartikel

  Udfrdringer på læreruddannelsen følger med ud i skolen

  I: Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019), S. 69-76
  Det diskuteres, hvordan musiklæreres udfordringer i folkeskolen kan forstås, men også hvordan elementer af læreruddannelsens rammer og vilkår enten kan få studerende til helt at droppe studiet eller potentielt sende nye lærere ud i en praksis, som de i udgangspunktet ikke føler sig klædt på til. Udover at beskrive og forstå udfordringerne, præsenteres praksisnære handlemuligheder for både skole og uddannelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46727835|980|.
  Omfang: 
  S. 69-76
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46727835|980|a
 9. Et farvel til lærerjobbet

  • Tidsskriftsartikel

  Et farvel til lærerjobbet

  I: Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019), S. 60-68
  Der er stort arbejdspres på lærerne og mangel på både tid og fokus på problemerne. Men der er muligheder for forbedringer, hvis lærerne bliver inddraget mere i at finde løsningerne. Med afsæt i fire typer udfordringer; forberedelsestid, socialfaglige indsatser, fagfordeling og efter-/videreuddannelse, beskriver og diskuterer forfatteren manglerne indenfor de fire områder, samt hvilken indflydelse og konsekvens, det netop har haft for hendes praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46727452|980|.
  Omfang: 
  S. 60-68
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46727452|980|a
 10. En skoleleders udfordringer

  • Tidsskriftsartikel

  En skoleleders udfordringer

  I: Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019), S. 56-59
  Artiklen er baseret nå en række skriftlige spørgsmål til skoleleder Kåre Landgren, som er besvaret med afsæt i erfaringer og viden om lærere, der i udgangspunktet ikke er dygtige nok til at varetage dele af skolens kerneopgave. En pointe er, at lærere almindeligvis er fagligt dygtige i de fag, de har undervisningskompetence i, men er usikre på andre fag og fagområder. Ligeledes er det centralt, at mange lærere har udfordringer med klasseledelse og relationer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:46727258|980|.
  Omfang: 
  S. 56-59
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 80, nr. 2 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:46727258|980|a