• Dansk
  • English

Open access

Open Access (OA) handler om fri og gratis adgang til forskningspublikationer.

Danmark har en national strategi for Open Access hvor visionen er at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til alle forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige og/eller af private fonde.

Implementeringen af Open Access skal ifølge den nationale strategi ske fortrinsvis gennem Grøn Open Access, altså hvor forfatteren selvarkiverer forskningsartikler i et digitalt arkiv. Strategien udelukker ikke den Gyldne vej, så længe udgifterne til publicering ikke bliver øget.

Genstandsfeltet for den nationale strategi er videnskabelige artikler og konferencebidrag i tidsskrifter og proceedings med ISSN. Videnskabelige monografier og antologier, publikationer om patenterede opfindelser samt ph.d.-afhandlinger og doktorafhandlinger er indtil videre undtaget.

Se strategien her: Danmarks Nationale Strategi for Open Access

 

Typer af Open Access og definitioner

Grøn Open Access
Grøn Open Access kaldes også selvarkivering, hvor forfatteren har fået tilladelse fra udgiveren til at arkivere det indsendte eller accepterede manuskript i et digitalt arkiv (repository). UC Viden er UCNs/sektorens digitale arkiv.
Artiklen bliver først offentligt tilgængelig i arkivet efter en såkaldt 'embargoperiode', hvor forskningen er 'låst'. Ulempen er, at perioden kan vare flere måneder, så på den måde når forskningen at være i tidsskriftet i mange måneder, inden resultaterne bliver frit tilgængelige på nettet.
 

Gylden Open Access
Her udgiver forskeren sin artikel i et online Open Access tidsskrift, hvor den straks ved udgivelse bliver frit tilgængelig for alle på nettet uden den låste embargoperiode.

For at finansiere det, kræver nogle Gyldne OA-tidsskrifter en publiceringsafgift (APC), som skal betales af enten forskeren, forskerens institution eller bevillingsgiver.
 

Hybrid Open Access
Et Hybrid OA-tidsskrift er et traditionelt abonnementstidsskrift, hvor forskeren får udgivet sin artikel i tidsskriftet, som så kun er tilgængeligt for abonnenter. Samtidig kan forskeren vælge at betale APC-gebyr for også at få sin artikel fri til at være Open Access. På den måde tjener tidsskriftet både penge på abonnenterne og frikøbet af artiklen til Open Access - det kaldes 'double-dipping' og giver en merudgift for institutionerne.
 

Diamond Open Access
Diamond Open Access er publicering i tidsskrifter, hvor de helt færdige artikler er frit tilgængelige for alle. Forfatteren skal ikke betale et gebyr for, at artiklen er frit tilgængelig. En del tidsskrifter, der er ejet af uddannelsesinstitutioner, vælger at lægge alle deres artikler i åbne arkiver, et eksempel på dette er Cepra-Striben.
 

Black Open Access
Black Open Access er forbudt Open Access. Artikler lægges op ulovligt på diverse platforme som ResearchGate, Academia, Mendeley etc.
 

APC gebyr
Publiceringsgebyr. Det gebyr der betales for at udgive en artikel i et Gyldent Open Access tidsskrift eller frikøbe en artikel til Open Access fra et hybrid-tidsskrift. Denne afgift benævnes ofte Article Processing Charge (APC). Et APC gebyr kan svinge mellem 600 kr til 30.000 kroner pr. artikel.
 

CC-BY licens
De fleste Gyldne og Diamond Open Access tidsskrifter udgives med en såkaldt CC-licens. Creative Commons' system af licenser anvendes til at angive i hvilken grad, det pågældende værk må benyttes af andre. Creative Commons er et vederlagsfrit internationalt anerkendt system, der giver mulighed for at skræddersy ophavsretten til hver enkelt publikation.
 

Hvilken version af artiklen må du gøre tilgængelig?

Det er ikke alle forlag, der tillader, at du lægger artiklen med deres professionelle layout ud frit tilgængeligt, da de lever af at sælge den vare. Forlag, der publicerer forskningsartikler, skelner ofte mellem tre forskellige versioner af et manuskript til en forskningsartikel:

Det indsendte manuskript, versionen af artiklen før tidsskriftets/forlagets accept, redigering og peer-review. Også kaldet pre-print.

Det accepterede manuskript, den version af artiklen, der er antaget af tidsskriftet/forlaget og har gennemgået redigering og peer-review, men uden tidsskriftets professionelle layout. Også kaldet post print.

Forlagets version - forlagets endelige version af artiklen med redigering og peer-review samt med år, nr. og sidetal og forlagets professionelle layout. Også kaldet publisher’s version.

 

Værktøjer og databaser 

I databasen Sherpa Romeo kan du tjekke rettighederne vedrørende selvarkivering for udvalgte tidsskrifter i Europa og verden.
I Sherpa/Romeo finder du også oplysninger om embargo perioder for tidsskrifterne. Typisk vil en embargoperiode være på mellem 6-12 måneder.
Åbn Sherpa Romeo

DOAJ – Directory of Open Access Journals: database med Gyldne Open Access tidsskrifter.
DOAJ er en uafhængig platform for peer-reviewed Open Access forskningstidsskrifter. Her kan du søge på titler og emner på tidsskrifter inden for alle fagområder og om der skal betales APC-gebyr. 
Åbn DOAJ

Ulrichsweb viser i hvilke databaser tidsskriftet er indekseret fx om tidsskriftet er en del af Scopus. Du kan også se om tidsskriftet tillader Grøn Open Access samt hvilke alternative Open Access tidsskrifter, der findes.
Åbn Ulrichsweb

BFI listerne er dynamiske lister, der viser de tidsskrifter og forlag, der udløser BFI point på universiteterne. Alle tidsskrifter og forlag på listerne arbejder med fagfællebedømmelse (peer review).
Åbn BFI listerne

YouTube ikon  Se video om BFI listerne 

 

UC Viden – supportside

Hjælp til at registrere Grønne Open Access artikler i UC Viden:  

Aftale med Elsevier

De danske uddannelses- og forskningsbiblioteker har forhandlet en ny og forbedret Elsevier-aftale hjem for 2021-2024. Den nye aftale med Elsevier sikrer øjeblikkelig og gratis læseadgang til professionshøjskolernes og universiteternes forskning, så det kommer hele samfundet til gavn. Aftalen er dermed en betydelig forbedring af  vores muligheder for Open Access publicering og dermed bliver det i højere grad også muligt at opfylde Open Access-kravene fra fonde og bevillingsgivere samt at nå de nationale Open Access mål.
Danske forskere som er ’corresponding author’ og affilieret en institution, der er omfattet af aftalen, kan nu publicere gratis og give Open Acces adgang til forlagsversionen af artikler i en lang række af Elseviers hybride tidsskrifter, der tidligere var underlagt embargoperiode og/eller betaling (APC gebyr).

Et af kravene i forhandlingen var netop, at der skulle være ’gratis og øjeblikkelig adgang til dansk forskning’, da en stor del af den samlede forskning i dag ligger låst bag betalingsmure, hvor de videnskabelige forlag både tjener på publicering og læseadgang. Danske professionshøjskoler og universiteter har således både skulle betale for et abonnement til tidsskriftet for at læse forskningen samt betale et gebyr for at frikøbe egne forskningspublikationer for at sikre umiddelbar OA (Open Access)-adgang.

Det er dog ikke alle tidsskrifter, der er omfattet af aftalen. Ved publicering i Gold Open Access tidsskrifter skal der som sædvanligt betales et publiceringsgebyr (APC) for at kunne publicere en artikel som Open Access.


Dokumenter/Links

Hvordan gør jeg?

Når din forskningsartikel er blevet accepteret til udgivelse, er det vigtigt, at du vælger dit institutionelle tilhørsforhold med din tilsvarende mailadresse, for at du kan publicere under Elseviers Open Access betingelser. Aftalen dækker artikler indsendt fra 1. januar 2021 til 31. december 2024.

  • Anvend din institutionsmail som korresponderende forfatter fra en affilieret institution omfattet af aftalen.
  • Vælg Gold OA for at publicere din artikel uden publiceringsgebyr.
  • Vælg en CC-BY licens 

På Elseviers hjemmeside finder du denne instruktionsvideo om Gold Open Access: Central Funding Agreement